Site Overlay

…Umetnost angažuje nas, a ne mi umetnost. Prvo razumevanje, pa onda vrednovanje…

… Biljana Jotić (Samardžić) je istoričarka umetnosti i samostalna kustoskinja. Inicirala je i organizovala oko 30 izložbi u Srbiji i regionu, samostalnih i kolektivnih. Piše autorske tekstove, bavi se postavkama izložbi, stručno vodi kroz izložbe, organizuje otvorene časove za srednjoškolce i razgovore sa umetnicima.…

2019 inicirala je projekat USPON ŽENE U KULTRI NA ZAPADNOM BALKANU, dvogodišnji projekat (2021-2023) čiji je concept zasnovan na posmatranju diverziteta u identitetima žene u savremenoj vizuelnoj umetnsoti, kultrui I društvu, a koji se sufinansiran IPA fondovima Evropske Unije.

Lično

O interesovanju

Ako bih pravila neku podelu u svom dasadašnjem radu i praksi, rekla bih da me kao kustosa najviše interesuje savremena umetnost, njeno postojanje u odnosu na prostor i vreme. Prostor poredim sa doživljajem čoveka, sa pojmovima slobode i oblikovanja, otvorenosti i zatvorenosti, a vreme posmatram kroz kontinuitet. Umetnost mora da bude odraz vremena u kome živimo, jer umetnik je deo svoga vremena, trenutka koji živi i koji delimo zajedno, nešto kao svedoci. Svojom kustoskom praksom revitalizacije starih prostora savremenom umetnošću težim oživljavanju nečega već stvorenog u prološlosti i time spojim vremenske epohe. Poseban deo aktivnosti posvečujem ženama u savremenom stavralaštvu i identitetu žene u kulturi i društvu

O umetnosti

Umetnost je plod aktivnog odnosa senzibiliteta ličnosti i njegove potrebe za izrazom, što znači da mora da bude odraz vremena i prostora. Verujem da su čula sastavni deo interakcije između umetnika i posmatrača, što podrazumeva da nije uživanje, već prepoznavanje. Umetnost je stvar duhovnosti, odnosno dodira sa istinom. U jednom obliku ona prati ustaljenu i formiranu istinu, u drugom teži ka otkrivanju sopstvene, ali uvek u neposrednom kontaktu sa njom. Razlika u stvaranju je u doživljaju istine. Na to se nadograđuje Umeće, kao drugi stepen procesa stvaranja. Ono što izaziva poverenje kod posmatrača su specifikumi, delikatnost, prepoznavanje intuitivnih momenata u procesu izražaja vezanih za pojedinca, individue u odnosu na društvo, pojedinca u odnosu na kolektiv, i to kroz teoriju iskustva.
 • Projekti
 • Izložbe
 • Objavljeni autorski tekstovi
 • You Tube kanal
 • Prilozi
 • Gostovanja
 • Objave
 • Projekati koji prate temu žene i ženskog savremnog stvaralaštva 
 • Stručna otvaranja izložbi
 • Stručna vođenja
 • Predavanja – otvoreni časovi
 • Paneli
 • Humanitarne akcije

Kontakt

  Gordana Tomić

  " DIVNA HUMANITARNA AKCIJA, sutra, petak 15.12.2017. u 18h u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija na Zemunskom keju POSETIOCI DONOSE DAROVE ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA i dobijaju potpisane reprodukcije grafika naših eminentnih umetnika. Svaka čast Biljani Jotić na organizaciji Umetnost na radost, vidimo se ... ! ”

  Fondacija Plavo

  " Fondacija Plavo zahvaljuje svima koji su juče posetili izložbu i prisustvovali odličnom vođenju kroz postavku istoričarke umetnosti Biljane Jotić "

  Natalija Miladinović

  " Na otvaranju izložbe „Umetnost na papiru“, NOA FEST Art, naravno ništa bez naše Biljane Jotić ”

  Vesna Todorović

  " Jedna odlična izložba se odvija u holu Narodne biblioteke Srbije, sa šmekom muzejske, iako su zastupljeni savremeni umetnici, mahom mlađe generacije – ne propustite ovaj sladokusački trenutak! Idejni autor i kustos ovog projekta je koleginica Billjana Jotić ”

  English