Site Overlay

…Umetnost angažuje nas, a ne mi umetnost. Prvo razumevanje, pa onda vrednovanje…

Biljana Jotić (Samardžić) je istoričarka umetnosti i kustoskinja. U dosadanjem 18-godišnjem samostalnom radu fokusirana na mlade i žene u savremennoj vizuelnoj umetnosti. Realizovala je preko 10 autorskih samostalnih i preko 30 grupnih izložbi, regionalnih i međunarodnih, objavila preko 30 katataloških autorskih tekstova, inicirala i realizovala 5 autorskih projekata, regionalnih i internacionalnih, samostalno i u saradnji sa kolegama, partnerskim organizacijama i javnim sektorom. Njeni tekstovi (7) objavljeni su u stručnom časopisu savremenu vizulenu umetnost i prostornu komunikaciju, „Likovni život“. Selektorka je preko 10 kolektivnih izložbi, manifestacija i festivala, žirirala dve nagradne izložbe, inicirala i moderirala  preko 5 panela. Pored toga otvorila je veći broj samostalnih i grupnih izložbi, održala preko 10 stručnih vođenja kroz izložbe i bila autorka preko 20 izložbenih postavki. Inicirala i realizovala više umetničkih događaja, Art meetinga, otvorenih časova sa učenicima, multimedijalnih radionica sa decom i odraslima kao i humanirtiranih događaja i aukcija savremene umetnosti, kao i ART ture kroz savremenu vizuelnu umetnost. Njen dosadašnji rad propratili se brojni medijski izvori, od televizijskih, radio i štampanih medija do novih oblika internet poratala. Imala je više od 10 gostovanja u emisijama na različitim televizijskim programima, informativnim i specijalizovanim za umetnost i kulturu. Članica ULUPUDS-a i Upravnog odbora Muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu. Komesarka nastupa Republike Srbije na 23. Međunarodnoj izlobi Trijenala u Milanu i kustoskinja izložbe „Infinity of Structure“, autorski projekat arhitekte Ivana Mangova. Inicijatorka i autorka EU projekta „Rise of woman in culture in the WB“, kofinansiran IPA fondovima EU i Ministarstvom kulture i informisanja. Inicijatorka istraživanja „Identiteti žene u savremenom vizuelnom stvaralaštvu“, u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka. Autorka dokumentarnog serijala „Žena o ženi“, u saradnji sa rediteljem Borisom Miljkovićem. v.d. direktor Muzeja primenjene umetnosti (2021-)

Lično

O interesovanju

Ako bih pravila neku podelu u svom dasadašnjem radu i praksi, rekla bih da me kao kustosa najviše interesuje savremena umetnost, njeno postojanje u odnosu na prostor i vreme. Prostor poredim sa doživljajem čoveka, sa pojmovima slobode i oblikovanja, otvorenosti i zatvorenosti, a vreme posmatram kroz kontinuitet. Umetnost mora da bude odraz vremena u kome živimo, jer umetnik je deo svoga vremena, trenutka koji živi i koji delimo zajedno, nešto kao svedoci. Svojom kustoskom praksom revitalizacije starih prostora savremenom umetnošću težim oživljavanju nečega već stvorenog u prološlosti i time spojim vremenske epohe. Poseban deo aktivnosti posvečujem ženama u savremenom stavralaštvu i identitetu žene u kulturi i društvu

O umetnosti

Umetnost je plod aktivnog odnosa senzibiliteta ličnosti i njegove potrebe za izrazom, što znači da mora da bude odraz vremena i prostora. Verujem da su čula sastavni deo interakcije između umetnika i posmatrača, što podrazumeva da nije uživanje, već prepoznavanje. Umetnost je stvar duhovnosti, odnosno dodira sa istinom. U jednom obliku ona prati ustaljenu i formiranu istinu, u drugom teži ka otkrivanju sopstvene, ali uvek u neposrednom kontaktu sa njom. Razlika u stvaranju je u doživljaju istine. Na to se nadograđuje Umeće, kao drugi stepen procesa stvaranja. Ono što izaziva poverenje kod posmatrača su specifikumi, delikatnost, prepoznavanje intuitivnih momenata u procesu izražaja vezanih za pojedinca, individue u odnosu na društvo, pojedinca u odnosu na kolektiv, i to kroz teoriju iskustva.
 • Projekti
 • Izložbe
 • Objavljeni autorski tekstovi
 • You Tube kanal
 • Prilozi
 • Gostovanja
 • Objave
 • Projekati koji prate temu žene i ženskog savremnog stvaralaštva 
 • Stručna otvaranja izložbi
 • Stručna vođenja
 • Predavanja – otvoreni časovi
 • Paneli
 • Humanitarne akcije

Kontakt

  Gordana Tomić

  " DIVNA HUMANITARNA AKCIJA, sutra, petak 15.12.2017. u 18h u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija na Zemunskom keju POSETIOCI DONOSE DAROVE ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA i dobijaju potpisane reprodukcije grafika naših eminentnih umetnika. Svaka čast Biljani Jotić na organizaciji Umetnost na radost, vidimo se ... ! ”

  Fondacija Plavo

  " Fondacija Plavo zahvaljuje svima koji su juče posetili izložbu i prisustvovali odličnom vođenju kroz postavku istoričarke umetnosti Biljane Jotić "

  Natalija Miladinović

  " Na otvaranju izložbe „Umetnost na papiru“, NOA FEST Art, naravno ništa bez naše Biljane Jotić ”

  Vesna Todorović

  " Jedna odlična izložba se odvija u holu Narodne biblioteke Srbije, sa šmekom muzejske, iako su zastupljeni savremeni umetnici, mahom mlađe generacije – ne propustite ovaj sladokusački trenutak! Idejni autor i kustos ovog projekta je koleginica Billjana Jotić ”

  English