Site Overlay

TRIJENALE U MILANU:

Umetnički projekat
Infinity of Structure
Paviljon Republike Srbije
15/07/2022 – 11/12/2022

Četrnaestog jula svečano je otvoren paviljon Republike Srbije u okviru 23. Međunarodne izložbe Trijenala u Milanu „Unknown. Unknowns. An Introduction to Mysteries“. Uz napomenu da se Republika Srbija prvi put predsatvlja u okvirima nacionalnih selekcija, paviljon je svečano otvorila inicijatorka ideje, potpredsednica Vlade Republike Srbije i Ministarka kulture i informisanja, Maja Gojković. Pored nje, prisutnima su se obratili kustoskinja, Biljana Jotić, komesarka nastupa i arhitekta Ivan Mangov, autor projekta.

Republiku Srbiju predstavlja autorski projekat arhitekte Ivana Mangova Infinity of Structure, koji je odabran na javnom konskursu. Početna ideja oko koje se razvijao koncept jeste spajanje tradicionalnog simbola srpske srednjevekovne umetnosti fresaka iz pravoslavnih manastira sa savremenim umetničkim izrazima. S tim u vezi autor porjekta okupio je  četiri savremena umetnika sa prepoznatljivim autorksim  karakterima  u medijima u kojima se izražavaju:  slici, keramici, proširenoj realnosti i muzici, koje je objedinio u dizajnu jednog prostora koji karakteriše atmosfera celine.

Ovaj umetnički projekat direktno odgvora na postulate spajanja tradicionalnog i savremenog pristupa stvarnosti, kao i neraskidive veze umetnsoti i nauke, koji je u fokusu koncepta Trijenala u Milanu.

O pomenutom najbolje svedoči odabir kustosa 23. Međunarodne izložbe. Arhitekta Francis Kéré, i astrofizičarka Ersilia Vaudo, direktorka Kancelarije za diverzitet u Evropskoj svemirskoj agenciji jasno upućuju na spoj autentične jednostavnosti i pročišćenog izraza lokalnog afričkog tradicionalnog porekla i nauke koja prati savremno doba globalnog karaktera. Iložbena postavka umetničkog projekta paviljona Republike Srbije konkretno je odgovorila na navedeni  koncept.

Pored te činjenice, projekat Infinity of Structure karakteriše pojam totaliteta, koji se  prepoznaje od prvog koraka ulaska u zatamljeno plavi paviljon, gde posmatrača dočekuje konstrukcija od 12 slika Marka Lađušića, koje formiraju „totem“. Svaka slika oslikana je kroz slojevite i njemu svojstvene strukture koje kriju pozadinsku osnovu, ornament.

Savremene tehnologije proširene realnosti omogućavaju postmatraču da korišćenjem QR koda prođu kroz sve slikane slojeve i tako otkrivaju procese nastajanja, autorksi rad Marka Todorovića.  Drugi deo materijalne vizije predstavljaju ručno pravljeni keramički apstrakhovani oblici Aleksandra Vaca. Tri stotine keramičkih delova formiraju zidnu instalaciju koja se proteže celom dužinom zidova, a njena visina aktivira posmatračev pogled prema „gore“.

Nastavljajući kretanje po podu u kome se sve reflektuje i dobija novu dimeniziju, suočavamo se sa izdvojenim prostorom u kome dominira  digitalna slika, „živa“ predstava kružnog oblika, koja je u stvari animacija slike pomenutog totema. Totalnu atmosferu koja podseća na atmosferu jednoobrazne crkve ispunjava autorska muzika Doriana Jovanovića.

Posle otkrivanja povezanosti tradicinalnog i savremenog izraza, pojavljuje se novi stepen spajanja materijalnog i imaterijalneog. Karakter celine možemo povezati za univerzalnim karakterom umetnosti i brisanjem granica između različitosti izražavanja. Vizije oslikanih platana sastvaljenih u konstrukciju „totema“ i keramičkih delova organizovanih u nepravilna polja zidnih površina nastavljuje se u polje digitalne stvarnosti i nematerijalne prirode muzike.

Infinity of Structure je antroploška vizija savremene umetnosti koja ima za cilj da istraži ljudski odnos sa nepoznatim kroz urođenu potrebu za stvaranjem simbola koji prevazilazi vreme.  U pomenutu viziju možda nas najbolje uvode reči naučnika Nikole Tesle: „Instikt je nešto što prevazilazi znanje. Mi, nesumnjivo, imamo izvesna finija vlakna koja nam omogućavaju da sagledamo istine kada su logička dedukcija ili koji drugi namerni napori mozga nemogući“.

Neophodna je hrabrost ući u polje nepoznatog. U tom delu možemo prepozanti snagu umetnosti koja nas poziva da zađemo u prostor otvorene komunikacije u paviljonu koji ispunja beskonačnost strukture i doživimo umeće.

U novim iskustvima možemo tražiti i trenutak u kome se spajaju istorija umetnosti i savremena teorija umetnosti i otkriti novo polje kustoskih praksi. Vreme ne stoji, ono se kreće, a sa njim i umetnost izražavanja koja teži ispitivanju granica i otkrivanjima novih i nepoznatih polja stvarnosti. Ovde bi se moglo promišljati i pretpostaviti veza sa novom tezom kvantne fizike o postojanju dve stvarnosti jedne čestice.

Projekat je realizovan u organizaciji Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, a u ime Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Biljana Jotić,
MA Ist. Um. I kustoskinja
Komesarka nastupa Republike Srbije
V.d. direktora Muzeja prmenjene umetsnoti

Projekat „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“ je dvogodišnji projekat koji okuplja različite eksperte u kulturnoj sferi društvene stvarnosti. Krenuvši od umetnosti i stvaralačkog aspekta, a odgovarajući na savremeno doba pokretačka ideja proširila se na različita polja kulture i obrazovanja. Inicijatorka projekta je Biljana Jotić, a partneri su dve organizacije iz Srbije: Udruženje Fenomena , koja je projekt lider i Beoart contemporary, zatim Udruga Prizma iz Hrvatske, NVO SPES iz Crne Gore, Lokarjeva galerija iz Slovenije i Udruženje Sensus  iz Severne Makedonije.

Sa stanovišta umetničke vrednosti, želeli bismo da naglasimo da je konceptualno ovaj projekat zasnovan na ideji žene kao subjekta u procesu stvaranja i objekta u procesu posmatranja. Otuda i potreba za istraživanjem identiteta u savremenoj vizulenoj umentisti. Fokus je na sadašnjem trenutku i svedoči o unutrašnjem biću žena i odnosu pojedinačnog umetničkog bića prema kolektivnom, društvenom i kulturnom i obrnuto. U bliskoj saradnji između umetnica i kustoskinja može se pronaći specifičnost u odnosu na ugao posmatranja i prenošenja poruke vezane za sadašnje vreme. Pokretačka tačka je saradnja i umrežavanje u regionu i šire.

U dijalogu sa generacijom 21. veka ovaj projekat će pokušati da prikaže kako žena oblikuje savremenu balkansku kulturnu stvarnost i kako ta stvarnost transformiše ženu. Kroz trenutak diverziteta identita žena u stvaralaštvu, ličnom izražavanju, upotrebljenim medijima i temama projkat teži da obuhvati i odrazi najizazovnija i otvorena pitanja našeg vremena. Ovo će nam pružiti prilično sveobuhvatan umetnički pregled savremene stvarnosti i položaja umetnice na Zapadnom Balkanu, ali i šire. Ovo smatramo glavnom umetničkom vrednošću projekta.

Što se tiče rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, naša glavna ciljna grupa su mlade umetnice i svi uključeni kustosi su žene. Trenutna procena je da će tokom implementacije projekta oko 90% ljudi koji su uključeni u implementaciju projekta biti žene. Partner lider je rodno zasnovana organizacija i na taj način ćemo dodatno osigurati da rodna ravnopravnost bude sastavni deo svih aspekata ovog projekta. Želeli bismo da podvučemo da su naša glavna ciljna grupa mlade vizuelne umetnice i da ćemo se tako pozabaviti problemima mladih i njihovim potrebama.

Generalne aktivnsoti projekta teže da odgovore pitanjima koje projekat postavlja. To su: putujuća izložba (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija i Severna Makedonija), za koju su selektorke, samostalne kustoskinje sa navedenih pet teritorija (Biljana Jotić, Nela Gligorović, Sonja Švec Španjol, Anamarija Stijij Šajn i Škipe Mehmeti) unapred odabrale umetnice sa prepoznatljivim i različitim identitetima žene u vizuelnoj umetnosti. Rezidencijalni program u Zadru će da okupi nove umetnice putem otvorenog poziva, a radovi koji nastanu na njemu će predstavljati postavku rezidencijalne izložbe u Strazburu ili Briselu. VR tehnologije uključuju nove oblike izložbenih praksi i globalnu konunikaciju. Istraživanje se bavi pitanjima identiteta žene u savremenoj vizuelnoj umetnsoti sa fokusim na mlade umetnice i kustoskinje, a obuhvata podjednako institucionalne i vaninstitucionalne kustoske prakse. Dokumentarna serija dokumentuje misaone i stvaralačke procese kustoskinja i umetnica. NFCje mreža kustoskinja tematski organozovanih oko pojma žene u umetnosti. (VIŠE)

Kick off konferencija održana je u Beogradu 15/01 – 17/01/2021 u Novoj Galeriji Vizuelnih Umetnosti i online na youtube kanalu i na facebook stranici Rise of woman. U organizaciji udruženja Beoart Contemporary, partnera iz Srbije na projektu „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“, koji sufinansira Evropska unija, posvećena je temama kojima se projekat bavi kroz generalne aktivnosti – identiteti žene u savremenom vizuelnom stvaralaštvu u regionu Zapadnog Balkana, zajednički ugao kroz saradnju i umrežavanje kustoskinja i umetnica, kao i prilagođenost novim tehnologijama savrmenog doba. Mnogo se odgovora na tu temu susretalo kroz raznovrstan program učešćem stručnih osoba u svojim oblastima, koji je inicirala i moredirala Biljana Jotić… (VIŠE)

KULTURNA BAŠTINA I SAVREMENO STVARALAŠTVO – samostalni autorski projekat sa konceptom
spajanja savremene umetnosti i istorijskog prostora koji pripada kulturnoj baštini Srbije. Specifičnost
kustoskog koncepta karakterišu pojmovi kontinuiteta (revitalizacija nasleđenog kroz savremeno
vizuelno stvaralaštvo), izbor atipičnog izložbenog prostora i heterogenost vizuelnih izraza (kao
svedočanstva različitosti doživljaja savremene fluidne stvarnosti). Do sada su realizovane četiri
izložbe:

UMETNOST NA PAPIRU

Narodna biblioteka Srbije, 05. 05. 2017. – 05. 07. 2017. -autorska grupna izložba. Ovaj projekat sa temom okupljanja domaćih autora oko papira kao medija, heterogenog karaktera, u vidu hronike, podržali su Ministarstvo kulture i informisanja i Sekretarijat grada Beograda. Autorski koncept vidljiv je u spajanju vizuelnog i jezičkog znaka, odnosno izložbenom postavkom autorskih radova na papiru u prostoru koji baštini reč na papiru. Dodatna specifičnost prepoznaje se i u karakteru papira kao
medija, vesnika novog doba i bržeg širenja informacija što je dovelo do savremenog oblika
komunikacije.

KROZ VODU

Kustoska samostalna izložba i instalacija umetnice Ivane Živić, umetnička stanica Eđšeg
(2017). Uumetnica u svom slikarstvu problematizuje prostor i vreme kroz imaginarne prostore
ispunjene vodom i plivačicama. Site-specific karakter oblikovan je kroz celinu koju čine
savremena izložba u atipičnom prostoru kulturnog nasleđa i instalacija kojom je prostor sa
platna izmešten u stvarni prostor, a vreme dešavanja je „sada i ovde“, uključujući posmatrača
kao sastavni deo događaja.

saznaj više klikom na sliku

IDENTIFIKACIJE

Jokanovića kuća, Narodni muzej Užice, 12. 06. -12. 07. 2018. – autorska kustoska samostalna
izložba sa konceptom koji se oslanja na rečenicu Miodraga B. Protića: „Saznanje o različitosti
umetničkih izraza je najsigurnija i najjednostavnija busola na uznemirenoj pučini savremene
umetnosti“. Dva pristupa istoj temi u tehnici crteža na papiru, sa jedne strane identifikovanje
kroz spoljnu projekciju grada i geometrizovanih oblika zatvorenih formi, a sa druge
unutrašnja projekcija savremenog fenomena selfija koja se suprostavlja tradicionalnom načinu
portreta i problematizuje narcisoidnost i interakciju. Postavka povezuje savremenu tematsku
problematiku i tradicionalni prostor.

20/20

Autorska kolektivna izložba u „Prostoru u rekonstrukciji“ bioskopa Balkan, u saradnji sa
fondacijom „Saša Marčeta“ i „NuraArt“ agencijom, 03. 09. – 11. 09. 2018. – eksperimentalna
postavka koja spaja tradicionalno i savremeno, odnosno stvarni i virtuelni prostor. Odabrano
je 20 umetnika, od kojih 10 problematizuje prostor u svom radu, i oni su predastavljeni u
stvarnom prostoru, a drugih 10 predstavljeni su u virtuelnom prostoru. Kombinujući time
stvarni i virtuelni prostor, problematizuje se i način interakcije posmatrača i njegovih čula.

Pusti video zapis

BOA (Belgrade Open Art),

jednodnevna interaktivna manifestacija sa konceptom THE WALK/THE TALK/THE AUCTION. Nas četiri koleginice, istoričarke umetnosti prepoznale
smo tri aktuelna problema u zatvorenosti muzeja, nedostatku komunikacije i nepostojanju tržišnih osnova za savremeno stvaralaštvo. Odgovor smo ponudile kroz koncept Open Art –a i strategiju gerilske jednodnevne manifestacije tokom koje je predstavljeno 30 umetnika mlađe generacije. Od ulične galerije – zajedničke šetnje centralnim ulicama, preko postavke u Pop Up prostoru Kulturnog centra Beograda i Art meeting-a do aukcije kao krajnjeg cilja, sledile smo potrebu za akcijom. Projekat je dve godine trajao u Beogradu (2014, 2015), odakle se proširila na Novi Sad u kome i dalje traje

NOA FEST koautorka festivala umetnosti u Novom Sadu sa konceptom dinamike u programskim rešenjima koji se realizuju na više lokacija (Likovni salon i Tribina mladih,Kulturni centar Novi Sad; dvorac Eđšeg; alternativni Kulturni Centar Lab).
Svake godine NOA FEST okuplja preko 20 umetnika mađe generacije u cilju umrežavanja i komunikacije. Fokusirana je na mlade generacije i domaći teren strategija festivala se realizuje raznovrsnim programskim rešenjima i na više lokacija. Od izložbi, preko Art Meeting-a, radionica, panela, humanitarnih akcija umetnost odgovara društvenim potrebama.

Pusti video zapis
Pusti video zapis

MEDIALA: Nekad i sad – koautorska eksperimentalna izložba, galerija RTS, maj 2017

AKCIJA: MESEC UMETNIKA  – Inicijalna ideja ovog samofinansiranog i samoiniciranog projekta bila je da svaki mesec u godini bude posvećen promociji odabranog vizuelnog umetnika/ce. BeoArt-LiveArt galerija realizovala je 12 samostalnih izložbi savremenih mladih stvaralaca: Jagoda Mićović, Anđela Mujčić, Marijana Oro, Vojislav Radovanović, Tanja Babić, Branka Đurašković, Ines Janjić, Jelena Tijanić Savić, Tamara
Kusovac, Milica Matović, Bojan Savić, Svetlana Jovanović

AKCIJA: MESEC UMETNIKA – tokom ovog samofinansiranog i samoiniciranog projekta.
Inicijalna ideja bila je da svaki mesec u godini bude posvećen promociji jedne mlade vizuelne
umetnice ili umetika. BeoArt-LiveArt galerija realizovala je 11 samostalnih izložbi savremenih mladih
umetnika: Jagoda Mićović, Anđela Mujčić, Marijana Oro, Vojislav Radovanović, Tanja Babić, Branka
Đurašković, Ines Janjić, Jelena Tijanić Savić, Tamara Kusovac, Milica Matović, Bojan Savić.

English