Site Overlay

Projekat „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“ je dvogodišnji projekat koji okuplja različite eksperte u kulturnoj sferi društvene stvarnosti. Krenuvši od umetnosti i stvaralačkog aspekta, a odgovarajući na savremeno doba pokretačka ideja proširila se na različita polja kulture i obrazovanja. Inicijatorka projekta je Biljana Jotić, a partneri su dve organizacije iz Srbije: Udruženje Fenomena , koja je projekt lider i Beoart contemporary, zatim Udruga Prizma iz Hrvatske, NVO SPES iz Crne Gore, Lokarjeva galerija iz Slovenije i Udruženje Sensus  iz Severne Makedonije.

Sa stanovišta umetničke vrednosti, želeli bismo da naglasimo da je konceptualno ovaj projekat zasnovan na ideji žene kao subjekta u procesu stvaranja i objekta u procesu posmatranja. Otuda i potreba za istraživanjem identiteta u savremenoj vizulenoj umentisti. Fokus je na sadašnjem trenutku i svedoči o unutrašnjem biću žena i odnosu pojedinačnog umetničkog bića prema kolektivnom, društvenom i kulturnom i obrnuto. U bliskoj saradnji između umetnica i kustoskinja može se pronaći specifičnost u odnosu na ugao posmatranja i prenošenja poruke vezane za sadašnje vreme. Pokretačka tačka je saradnja i umrežavanje u regionu i šire.

U dijalogu sa generacijom 21. veka ovaj projekat će pokušati da prikaže kako žena oblikuje savremenu balkansku kulturnu stvarnost i kako ta stvarnost transformiše ženu. Kroz trenutak diverziteta identita žena u stvaralaštvu, ličnom izražavanju, upotrebljenim medijima i temama projkat teži da obuhvati i odrazi najizazovnija i otvorena pitanja našeg vremena. Ovo će nam pružiti prilično sveobuhvatan umetnički pregled savremene stvarnosti i položaja umetnice na Zapadnom Balkanu, ali i šire. Ovo smatramo glavnom umetničkom vrednošću projekta.

Što se tiče rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, naša glavna ciljna grupa su mlade umetnice i svi uključeni kustosi su žene. Trenutna procena je da će tokom implementacije projekta oko 90% ljudi koji su uključeni u implementaciju projekta biti žene. Partner lider je rodno zasnovana organizacija i na taj način ćemo dodatno osigurati da rodna ravnopravnost bude sastavni deo svih aspekata ovog projekta. Želeli bismo da podvučemo da su naša glavna ciljna grupa mlade vizuelne umetnice i da ćemo se tako pozabaviti problemima mladih i njihovim potrebama.

Generalne aktivnsoti projekta teže da odgovore pitanjima koje projekat postavlja. To su: putujuća izložba (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija i Severna Makedonija), za koju su selektorke, samostalne kustoskinje sa navedenih pet teritorija (Biljana Jotić, Nela Gligorović, Sonja Švec Španjol, Anamarija Stijij Šajn i Škipe Mehmeti) unapred odabrale umetnice sa prepoznatljivim i različitim identitetima žene u vizuelnoj umetnosti. Rezidencijalni program u Zadru će da okupi nove umetnice putem otvorenog poziva, a radovi koji nastanu na njemu će predstavljati postavku rezidencijalne izložbe u Strazburu ili Briselu. VR tehnologije uključuju nove oblike izložbenih praksi i globalnu konunikaciju. Istraživanje se bavi pitanjima identiteta žene u savremenoj vizuelnoj umetnsoti sa fokusim na mlade umetnice i kustoskinje, a obuhvata podjednako institucionalne i vaninstitucionalne kustoske prakse. Dokumentarna serija dokumentuje misaone i stvaralačke procese kustoskinja i umetnica. NFCje mreža kustoskinja tematski organozovanih oko pojma žene u umetnosti. (VIŠE)

Kick off konferencija održana je u Beogradu 15/01 – 17/01/2021 u Novoj Galeriji Vizuelnih Umetnosti i online na youtube kanalu i na facebook stranici Rise of woman. U organizaciji udruženja Beoart Contemporary, partnera iz Srbije na projektu „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“, koji sufinansira Evropska unija, posvećena je temama kojima se projekat bavi kroz generalne aktivnosti – identiteti žene u savremenom vizuelnom stvaralaštvu u regionu Zapadnog Balkana, zajednički ugao kroz saradnju i umrežavanje kustoskinja i umetnica, kao i prilagođenost novim tehnologijama savrmenog doba. Mnogo se odgovora na tu temu susretalo kroz raznovrstan program učešćem stručnih osoba u svojim oblastima, koji je inicirala i moredirala Biljana Jotić… (VIŠE)

KULTURNA BAŠTINA I SAVREMENO STVARALAŠTVO – samostalni autorski projekat sa konceptom
spajanja savremene umetnosti i istorijskog prostora koji pripada kulturnoj baštini Srbije. Specifičnost
kustoskog koncepta karakterišu pojmovi kontinuiteta (revitalizacija nasleđenog kroz savremeno
vizuelno stvaralaštvo), izbor atipičnog izložbenog prostora i heterogenost vizuelnih izraza (kao
svedočanstva različitosti doživljaja savremene fluidne stvarnosti). Do sada su realizovane četiri
izložbe:

UMETNOST NA PAPIRU

Narodna biblioteka Srbije, 05. 05. 2017. – 05. 07. 2017. -autorska grupna izložba. Ovaj projekat sa temom okupljanja domaćih autora oko papira kao medija, heterogenog karaktera, u vidu hronike, podržali su Ministarstvo kulture i informisanja i Sekretarijat grada Beograda. Autorski koncept vidljiv je u spajanju vizuelnog i jezičkog znaka, odnosno izložbenom postavkom autorskih radova na papiru u prostoru koji baštini reč na papiru. Dodatna specifičnost prepoznaje se i u karakteru papira kao
medija, vesnika novog doba i bržeg širenja informacija što je dovelo do savremenog oblika
komunikacije.

KROZ VODU

Kustoska samostalna izložba i instalacija umetnice Ivane Živić, umetnička stanica Eđšeg
(2017). Uumetnica u svom slikarstvu problematizuje prostor i vreme kroz imaginarne prostore
ispunjene vodom i plivačicama. Site-specific karakter oblikovan je kroz celinu koju čine
savremena izložba u atipičnom prostoru kulturnog nasleđa i instalacija kojom je prostor sa
platna izmešten u stvarni prostor, a vreme dešavanja je „sada i ovde“, uključujući posmatrača
kao sastavni deo događaja.

saznaj više klikom na sliku

IDENTIFIKACIJE

Jokanovića kuća, Narodni muzej Užice, 12. 06. -12. 07. 2018. – autorska kustoska samostalna
izložba sa konceptom koji se oslanja na rečenicu Miodraga B. Protića: „Saznanje o različitosti
umetničkih izraza je najsigurnija i najjednostavnija busola na uznemirenoj pučini savremene
umetnosti“. Dva pristupa istoj temi u tehnici crteža na papiru, sa jedne strane identifikovanje
kroz spoljnu projekciju grada i geometrizovanih oblika zatvorenih formi, a sa druge
unutrašnja projekcija savremenog fenomena selfija koja se suprostavlja tradicionalnom načinu
portreta i problematizuje narcisoidnost i interakciju. Postavka povezuje savremenu tematsku
problematiku i tradicionalni prostor.

20/20

Autorska kolektivna izložba u „Prostoru u rekonstrukciji“ bioskopa Balkan, u saradnji sa
fondacijom „Saša Marčeta“ i „NuraArt“ agencijom, 03. 09. – 11. 09. 2018. – eksperimentalna
postavka koja spaja tradicionalno i savremeno, odnosno stvarni i virtuelni prostor. Odabrano
je 20 umetnika, od kojih 10 problematizuje prostor u svom radu, i oni su predastavljeni u
stvarnom prostoru, a drugih 10 predstavljeni su u virtuelnom prostoru. Kombinujući time
stvarni i virtuelni prostor, problematizuje se i način interakcije posmatrača i njegovih čula.

Pusti video zapis

BOA (Belgrade Open Art),

jednodnevna interaktivna manifestacija sa konceptom THE WALK/THE TALK/THE AUCTION. Nas četiri koleginice, istoričarke umetnosti prepoznale
smo tri aktuelna problema u zatvorenosti muzeja, nedostatku komunikacije i nepostojanju tržišnih osnova za savremeno stvaralaštvo. Odgovor smo ponudile kroz koncept Open Art –a i strategiju gerilske jednodnevne manifestacije tokom koje je predstavljeno 30 umetnika mlađe generacije. Od ulične galerije – zajedničke šetnje centralnim ulicama, preko postavke u Pop Up prostoru Kulturnog centra Beograda i Art meeting-a do aukcije kao krajnjeg cilja, sledile smo potrebu za akcijom. Projekat je dve godine trajao u Beogradu (2014, 2015), odakle se proširila na Novi Sad u kome i dalje traje

NOA FEST koautorka festivala umetnosti u Novom Sadu sa konceptom dinamike u programskim rešenjima koji se realizuju na više lokacija (Likovni salon i Tribina mladih,Kulturni centar Novi Sad; dvorac Eđšeg; alternativni Kulturni Centar Lab).
Svake godine NOA FEST okuplja preko 20 umetnika mađe generacije u cilju umrežavanja i komunikacije. Fokusirana je na mlade generacije i domaći teren strategija festivala se realizuje raznovrsnim programskim rešenjima i na više lokacija. Od izložbi, preko Art Meeting-a, radionica, panela, humanitarnih akcija umetnost odgovara društvenim potrebama.

Pusti video zapis
Pusti video zapis

MEDIALA: Nekad i sad – koautorska eksperimentalna izložba, galerija RTS, maj 2017

AKCIJA: MESEC UMETNIKA  – Inicijalna ideja ovog samofinansiranog i samoiniciranog projekta bila je da svaki mesec u godini bude posvećen promociji odabranog vizuelnog umetnika/ce. BeoArt-LiveArt galerija realizovala je 12 samostalnih izložbi savremenih mladih stvaralaca: Jagoda Mićović, Anđela Mujčić, Marijana Oro, Vojislav Radovanović, Tanja Babić, Branka Đurašković, Ines Janjić, Jelena Tijanić Savić, Tamara
Kusovac, Milica Matović, Bojan Savić, Svetlana Jovanović

AKCIJA: MESEC UMETNIKA – tokom ovog samofinansiranog i samoiniciranog projekta.
Inicijalna ideja bila je da svaki mesec u godini bude posvećen promociji jedne mlade vizuelne
umetnice ili umetika. BeoArt-LiveArt galerija realizovala je 11 samostalnih izložbi savremenih mladih
umetnika: Jagoda Mićović, Anđela Mujčić, Marijana Oro, Vojislav Radovanović, Tanja Babić, Branka
Đurašković, Ines Janjić, Jelena Tijanić Savić, Tamara Kusovac, Milica Matović, Bojan Savić.

English