Site Overlay

Biografija

Ime i prezime: Biljana Jotić

WEB: biljanajotic.com

Kontakt:  biljajotic.iu@gmail.com

Biljana Jotić (Samardžić) poreklom je iz Hercegovine, rođena u Mostaru 1977. godine. Sedam razreda osnovne škole završila je u Bileći, a usled očeve prekomande u službi vojnog lica (1989) seli se u Beograd, gde nastavlja da živi i da se školuje. Diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (MA). Tokom burnih studentskih godina (protesti 1996/97. i bombardovanje 1999) volontirala je u biblioteci na Katedri za istoriju umetnosti. Nakon što je diplomirala nastavila je stručnu praksu u Narodnom muzeju u Beogradu, u okviru projekta Digitalizacija muzejskih zbirki, kao i u Srednjoj muzičkoj školi Vatroslav Lisinski. Odbranila je habilitaciju i dobila zvanje kustosta. U svojstvu preduzetnice u kulturi samoinicijativno osniva galeriju posvećenu savremenom stvaralaštvu i mladima (Beoart-Liveart, 2006–2015), koju je vodila kao umetnička direktorka devet godina. Jedan je od osnivača udruženja koje se bavi projektnim aktivnostima sa fokusom na mlade i žene (Beoart Contemporary, 2016). Članica je ULUPUDS-a. Od 2021. godine obavlja funkciju v. d. direktora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu.

U svojstvu nezavisne kustoskinje realizovala je preko 20 samostalnih autorskih  i više od 30 grupnih izložbi posvećenih mladim umetnicima i umetnicama, regionalnih i međunarodnih. Inicirala je i realizovala više od pet autorskih projekata, regionalnih i međunarodnih, samostalno ili u saradnji sa civilnim organizacijama i javnim institucijama. Selektorka je preko deset kolektivnih izložbi, manifestacija i festivala, žirirala je više nagradnih izložbi, inicirala i moderirala više panela na aktuelne teme o savremenom vizuelnom stvaralaštvu. Objavljeno je više od 30 njenih kataloških autorskih tekstova, kao i u stručnom časopisu za savremenu vizuelnu umetnost i prostornu komunikaciju Likovni život. Takođe, otvorila je brojne samostalne i grupne izložbe, održala više od deset stručnih vođenja kroz izložbe i bila autorka preko 20 izložbenih postavki. Inicirala i realizovala više umetničkih događaja šireg programskog rešenja, art meetinga, otvorenih časova sa učenicima i studentima, multimedijalnih radionica, humanitarnih događaja i aukcija savremene umetnosti, kao i art ture kroz aktuelne postavke savremene vizuelne umetnosti.

Inicirala je regionalno istraživanje posvećeno identitetima žene u savremenom vizuelnom stvaralaštvu. Njen dosadašnji rad propratili su brojni mediji, od televizija, radija i štampe do novijih medija, internet portala. Više od 15 puta gostovala je u različitim televizijskim i radio emisijama, informativnim i onim specijalizovanim za umetnost i kulturu, te dala intervjue koji su objavljeni u štampanim izdanjima. O njenoj koautorskoj izložbi Mediala: Nekad i sad snimljen je dokumentarni film koji je emitovan na nacionalnoj frekvenciji – na Trećem programu Radio-televizije Srbije (RTS 3) . Takođe, na istom kanalu emitovan je i njen autorski dokumentarni serijal Žena o ženi, koji je režirao Boris Miljković.

Majka je dvoje odrasle dece. Zalaže se za pospešivanje standarda savremenih umetničkih i kustoskih praksi, sa fokusom na mlađe generacije i pitanje ženskog roda. Njeni autorski projekti podržani su više puta sredstvima Sekretarijata grada Beograda, Ministarstva kulture i informisanja i IPA fonda Evropske unije. U svojstvu v. d. direktora Muzeja primenjene umetnosti aktivno učestvuje u svim programskim i ostalim aktivnostima Muzeja. Inicirala je više međusektorskih saradnji. Zalaže se za saradnju civilnog, privatnog i javnog sektora. Aktivno učestvuje u organizaciji izložbi i salona arhitekture. U ime Ministarstva kulture i informisanja realizovala je nastup Republike Srbije na 23. Međunarodnoj izložbi Trijenala u Milanu, u svojstvu komesarke i kustoskinje nastupa. Komesaarka je i kustoskinja nastupa Republike Srbije na Praškom kvadrijenalu 2023. (pored Tatjane Dadić Dinulović), kao i predsednica Saveta za nastup Republike Srbije na Bijenalu arhitekture 2023. godine.

Biografska specifikacija

 Zvanja:

 • Scenski masker-vlasuljar
 • Istoričar umetnosti
 • Kustos

Volonterska praksa

 • Biblioteka na Katedri za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet u Beogradu
 • Narodni muzej u Beogradu, projekat Digitalizacija muzejskih zbirki
 • Srednja muzička škola Vatroslav Lisinski, predmet Istorija civilizacije i kulture

Stručna praksa

 • Vlasnica i umetnička direktorka Galerije BeoArt-LiveArt u trajanju od devet godina (realizovala  više od 15 samostalnih izložbi umetnika I umetnica mlađe generacije; pokrenula i realizovala četiri autorska projekata i različite akcije sa mladim umetnicima i umetnicama; aukciju savremene umetnosti; volontersku praksu za studente istorije umetnosti; različite umetničke radionice…
 • Jedan je od osnivača Udruženja BeoArt Contemporary (osnovano 2016), koje su podržali Ministarstvo kulture i Sekretarijat grada Beograda za više projekata i koje je bilo jedan od partnera na projektu sufinansiranom IPA fondovima Evropske unije 2021/23.. Udruženje je realizovalo više od 20 samostalnih i grupnih izložbi, regionalnih i međunarodnih; objavilo je preko 20 umetničkih kataloga; potpisuje produkciju dokumentarnog serijala Žena o ženi reditelja Borisa Miljkovića za RTS 3; u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka realizovano je istraživanje o položaju žene u kulturi; učestvovalo u organizaciji međunarodne konferencije Kickoff u Beogradu januara 2021. 
 • Inicijatorka i umetnička direktorka evropskog projekta Uspon žene u kulturi na zapadnom Balkanu, sufinansiranog IPA fondovima Evropske unije.
 • Članica Upravnog odbora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu.
 • Od 2021. obavlja funkciju v. d. direktora Muzeja primenjene umetnosti.

Kustoska praksa

PROJEKTI

USPON ŽENE U KULTURI NA ZAPADNOM BALKANU

Inicijatorka i umetnička direktorka međunarodnog projekta koji je trajao 26 meseci (4. 1. 2021 – 17. 3. 2023) s brojnim aktivnostima realizovanim na različitim teritorijama regiona i Evrope. Projekat je sufinansiran IPA fondovima Evropske unije (realizacijom generalnih aktivnosti projekta težimo da mapiramo i dokumentujemo naše odgovore na postavljena pitanja). To su: PUTUJUĆA IZLOŽBAŽene o ženama (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Severna Makedonija) u prostorima fizičke i virtuelne realnosti, za koju su selektorke unapred odabrale umetnice s prepoznatljivim i različitim identitetima žene u vizuelnoj umetnosti. REZIDENCIJALNI PROGRAM u Zadru će okupiti novu, mladalačku energiju putem otvorenog poziva, a radovi koji nastanu dok on traje predstavljaće novu izložbu s postavkom u Briselu, zgradi Saveta Evrope. VR tehnologije uključuju nove oblike kustoskih praksi i globalnu vidljivost. ISTRAŽIVANJE se bavi pitanjima društvenog diverziteta i identitetima žene u savremenoj vizuelnoj umetnosti i uključuje institucionalne i vaninstitucionalne kustoske prakse, mapirajući ih. DOKUMENTARNA SERIJA prikazuje misaone i stvaralačke procese umetnica i kustoskinja. NFC je mreža kustoskinja tematski organizovanih oko pojma žene u umetnosti. Pored navedenog, integralni deo projekta su brojna korisna predavanja i radionice. Projekat je kofinansiran IPA fondovima Evropske unije i izabran je kao jedan od 13 projekata na pozivu Call for Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans­­­­­­­­­­­­­­­­.

______________________________________________________________________

KULTURNA BAŠTINA I SAVREMENO STVARALAŠTVO

Inicijatorka projekta s konceptom spajanja savremene vizuelne umetnosti i prostora koji pripada tradiciji i kulturnoj baštini Srbije. Kustoski koncept karakterišu pojmovi kontinuiteta (revitalizacija prostora kulturne baštine kroz savremeno vizuelno stvaralaštvo), zatim atipični prostori za izložbu i heterogenost vizuelnih izraza (kao hronike svedočanstva različitosti doživljaja savremene fluidne stvarnosti). Do sada su realizovane četiri izložbe:

UMETNOST NA PAPIRUNarodna biblioteka Srbije, Beograd, 5. 5 – 5. 7. 2019. Koncept projekta, koji je podržan od Ministarstva kulture i informisanja i Sekretarijata grada Beograda, jeste okupljanje domaćih autora i autorki oko papira kao medija, heterogenog karaktera, u vidu hronike; spajanje vizuelnog i jezičkog znaka, odnosno izložbena postavka vizuelnih radova na papiru u prostoru koji baštini reč na papiru, vesniku novog doba i bržeg širenja informacije koja je dovela do savremenih oblika komunikacije. Tematska neodređenost jeste svesna komparacija sa tematskim neodređenostima reči koje ova institucija baštini, bez kojih ne bismo imali mogućnost širokog saznanja danas.

KROZ VODU, Umetnička stanica Ešđeg, 2017 – samostalna izložba sa  site-specific karakterom: kustoski koncept zasnovan je na transponovanju sadržaja koje umetnica problematizuje u slici direktno u prostor, site-specific instalacija kojom je prostor sa platna izmešten u stvarni prostor, vreme dešavanja je sada i ovde, uključujući posmatrača kao sastavnog dela događaja.

IDENTIFIKACIJE, Jokanovića kuća, Narodni muzej Užice, 2018 – autorska samostalna izložba s konceptom spajanja dva pristupa istoj temi i tehnici, crtež na papiru, sa jedne strane, identifikovanje kroz spoljnu projekciju grada i geometrizovanih oblika zatvorenih formi (Marija Milinković), a sa druge – unutrašnja projekcija savremenog fenomena selfija koja se suprotstavlja i tradicionalnom načinu portreta i problematizacija narcisoidnosti i postojanja druge osobe i interakcije (Marija Tošković). Radnja savremene tematske problematike jeste u izložbenoj postavci u tradicionalnom prostoru Jokanovića kuće, kao izdvojenom delu Narodnog muzeja u Užicu.

20/20, prostor u rekonstrukciji bioskopa Balkan, u saradnji sa Fondacijom Saša Marčeta i agencijom NuraArt, 2018 – grupna izložba koja kombinuje stvarni i virtuelni prostor. Autorka koncepta, teksta i postavke (kustoska specifičnost vidljiva je kroz podudaranje radova deset umetnika i umetnica koji su izlagali u fizičkoj realnosti, a koji u svom radu na različite načine problematizuju pitanje prostora i prisustva druge realnosti, virtuelne izložbe i izložbe deset radova u tom novom prostoru. Pored toga, otvara se pitanje revitalizacije kultnog prostora bioskopa Balkan savremenom vizuelnom umetnošću. Kombinujući tradicionalno i savremeno spaja se vreme, kombinacijom stvarnog i virtuelnog spaja se prostor. Spajanjem stvarnog i virtuelnog prostora problematizuje se i način interakcije posmatrača i njegovih čula.

__________________________________________________

BOA (Belgrade Open Art)

Jednodnevna interaktivna manifestacija s konceptom THE WALK/THE TALK/THE AUCTION, Kulturni centar Beograda, Pop-Up prostor (1. jun 2014. i 1. jun 2015) – koautorka. Utopljene u društvena i kulturna dešavanja, nas četiri koleginice prepoznale smo tri aktuelna problema u zatvorenosti muzeja, nedostatku komunikacije i nepostojanju tržišnih osnova za savremeno stvaralaštvo. Odgovor smo ponudile kroz koncept Open Art i strategiju gerilske jednodnevne samofinansirajuće manifestacije, tokom koje je predstavljeno 30 umetnika mlađe generacije. Od ulične galerije zajedničke šetnje sa radovima Knez Mihailovom ulicom i oko Narodnog muzeja, preko izložbe u Pop-Up prostoru Kulturnog centra Beograda i art meetinga, do aukcije kao krajnjeg cilja.

_____________________________________________________

NOA FEST

Koautorka festivala umetnosti u Novom Sadu (od 2015. do 2019) s dinamičnim konceptom u programskim rešenjima koji se realizuju na više lokacija (Likovni salon i Tribina mladih, Kulturni centar Novi Sad; dvorac Eđšeg; alternativni Kulturni centar Lab). Svake godine NOA FEST okuplja više od 20 mladih umetnika i umetnica u cilju umrežavanja i komunikacije. Fokusirana je na mlade generacije i domaći teren, strategija festivala se realizuje raznovrsnim programskim rešenjima i na više lokacija. Od izložbi, preko art meetinga, radionica, panela, humanitarnih akcija – umetnost odgovara društvenim potrebama kao njenom sastavnom delu.

TRIJENALE U MILANU

Komesarka i kustoskinja za projekat (Infinity of Structure arhitekte Ivana Mangova) kojim se Republika Srbija predstavila na 23. Međunarodnoj izložbi Trijenala u Milanu, čiji je organizator i realizator bio Muzej primenjene umetnosti u ime Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

______________________________________________________________________

Selektorska praksa i žiriranje:

 • BIJENALE ARHITEKTURE U VENECIJI 2023, predsednica Saveta
 • TRIJENALE U MILANU, predstavljanje Republike Srbije na 23. Međunarodnoj izložbi
 • 44 SALON ARHITEKTURE, MPU, Beograd
 • RISE OF WOMEN IN CULTURE IN THE WB, putujuća izložba, dokumentarni serijal, rezidencijalna izložba, istraživanje
 • VAJARI/KE SRBIJE 2020, tradicionalna izložba vajarske sekcije ULUS-a
 • MLADA GRAFIKA, selektorka, Kulturna stanica Eđšeg, Novi Sad, 2019.
 • TRADICIONALNA IZLOŽBA CRTEŽA, žiriranje, KC Šabac, 2019.
 • PALETA MLADIH, selektorka za 2017. godinu
 • BIJENALE AKVARELA, žiriranje, SKC Novi Beograd, 2018.
 • NOA FEST2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
 • BOA2014, 2015.

Teorijska praksa 

Objavljeni autorski tekstovi

LIKOVNI ŽIVOT – hronika o vizuelnim i prostornim komunikacijama 155/156 i 157/158, 2019 i 2020:

 • Zapisi na papiru – crteži, studije i skice; Igor Vasiljev
 • Bestijarijum – Put ka slobodi; Marija Tošković
 • Figurativno-portretski entitet; Aleksandar Stojanović
 • Fragmentacije; Mina Radović 
 • Vajari/ke Srbije 2020 – godišnja izložba vajarske sekcije ULUS-a, Paviljon Cvijeta Zuzorić
 • Hronika Refleksije našeg vremena: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti 1993–2019.
 • Vizije stvarnosti, samostalna izložba Mirjana Đošić 

Kataloški tekstovi:

 • NA STAKLENOM PUTU, uvodni tekst za publikaciju, 2022.
 • ZAOKRET, Salon arhitekture, 2022.
 • INFINITY OF STRUCTURE, Trijenale u Milanu, 2022.
 • ŽENA O ŽENI, autorska regionalna izložba, NGVU, Beograd (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Severna Makedonija), 2021.
 • VAJARI/KE SRBIJE 2020, Revijalna izložba vajarske sekcije ULUS-a, Paviljon Cvijeta Zuzorić, septembar 2020.
 • SEZONARIJUM, Vesna Opavski, samostalna izložba KC Trebinje, oktobar 2020.
 • VIZIJE STVARNOSTI, Mirjana Đošić, samostalna izložba, Umetnička galerija Kruševac, septembar 2020.
 • REFLEKSIJE RAVNI, Miona Marta Marković, putujuća samostalna izložba, 2020.
 • INTRO FLORAL, Dominika Morariu, uvodni tekst za katalog napisan za samostalnu izložbu koja je trebalo da se realizuje u Galeriji KC Novi Sad, april 2020.
 • ZAMKE PERCEPCIJE, samostalna izložba Ivana Milenkovića, KC Leskovac, februar 2020.
 • ZAPISI NA PAPIRU, Igor Vasiljev, KC Novi Sad, Likovni salon, 2019.
 • FRAGMENTACIJE, Samostalna izložba Mine Radović, Kulturni centar Novi Sad, Likovni salon, 2019.
 • PORTRETI, FIGURATIVNO-PORTRETSKI ENTITET, Aleksandar Stanojević, samostalna izložba, KC Inđija, Galerija Kuće Vojnovića, 2019.
 • POKRENUTI PROSTORI, prva samostalna izložba Vanje Vujin Ivošević, Galerija Opštine Vračar, 2019.
 • RITAM GRADA, samostalna izložba Marije Milinković, Galerija SULUJ, Beograd, 2018.
 • FIGURA KROZ MISAO, autorska samostalna izložba Jovane Jarebice, Natalije Miladinović i Une Nikolić, 2018.
 • KROZ VODU, Ivana Živić Jerković, samostalna site-specificizložba, dvorac Ešćeg, Novi Sad, uvodni tekst
 • SPIRITUAL, samostalna izložba Natalije Miladinović i Zdravka Jankovića, Atrijum biblioteke grada Beograda, 2018.
 • SKAMENJENI SNOVI, samostalna izložba Đerđi Ačaji, Galerija Lucida, Beograd, 2018, KC L
 • 20/20,autorska grupna izložba, prostor u rekonstrukciji bioskopa Balkan, 2018.
 • PAD ČOVEKA, Kristina Pirković, Galerija Art for All, Beograd, 2018.
 • IDENTIFIKACIJE, samostalna izložba Marije Tošković i Marije Milinković, Narodni muzej Smederevska Palanka, Savremena galerija, 2018.
 • VELIKI RAT, Nemanja Okiljević, Kuća kralja Petra i Kombank dvorana (najava filma Petar Veliki), 2018.
 • POTREBA ZA PODSEĆANJEM, samostalna izložba Koštane Đurić, Galerija Suluj, Beograd, 2017.
 • PALETA MLADIH, selektorska izložba u sklopu festivala, KC Vrbas, 2017.
 • UMETNOST NA PAPIRU, Narodna biblioteka Srbije, maj-jul 2017.
 • MEDIALA: NEKAD I SAD, koautorska grupna izložba, Galerija RTS, Beograd, maj 2017.
 • FIGURACIJE NA PAPIRU, autorska grupna izložba, Narodni muzej Užice, 2017.
 • TABLEAU VIVANT, autorska grupna izložba, UK PArobrod, 2017.
 • NARACIJE NA PAPIRU, autorska grupna izložba, Moderna galerija, Narodni muzej Smederevska Palanka, 2017.
 • UMETNOST NA PAPIRU, autorska grupa izložba, galerija FLU Kosovska Mitrovica, 2017.
 • SVA SU MORA MOJA, samostalna izložba Gordane Tomić, Galerija Pomorskog muzeja, Porto Montenegro, Crna Gora, 2017.
 • PERPENTUM MOBILE, samostalna izložba Jelene Vićentić, Galerija Božidarac, 2017.
 • TEORIJA JEDINSTVA, ambijentalna izložba Vojislava Radovanovića, Salon 77, Niš, 2017.
 • RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA, samostalna izložba kanadske umetnice Dragice Gaćanski Didi, Likovni salon KC Novi Sad, 2017.
 • PRIČA O POSTANKU, samostalna izložba Vojislava Radovanovića, Galerija Jovan Popović, Opovo, 2016.
 • METAMORFOZE, samostalna izložba Vojislava Radovanovića, Likovni salon Doma kulture, Čačak, 2016.
 • PROJEKAT: RAJSKI VRT, samostalna izložba Vojislava Radovanovića, Likovni salon KC Novi Sad, 2016.
 • ČISTILIŠTE, samostalna izložba Filipa Baralića, Narodni muzej Užice, 2015.
 • OČIJUKANJE, samostalna izložba Branke Đurašković, SKC Novi Beograd, 2015.
 • U POMEN NA DEJANA PRENDIĆA PRENDU, memorijalna izložba, Narodni muzej Zaječar, 2014.

Moderatorska praksa – Paneli:

 • IDENTITETI ŽENE U SAVREMENOJ VIZUELNOJ UMETNOSTI, učesnice: Dubravka Đurić, Aleksandra Lazar, Iana Stantieri, Ivana Ivković, moderirale Maša Elezović i Biljana Jotić, online
 • IMAJ MILOSTI, BOŽE, Umetnički kafe sa Gordanom Belić u okviru njene doktorandske izložbe, Galerija Menjačnica, Goethe-Institut, Beograd, jun 2020.
 • MLADA GRAFIKA, Kulturna stanica Eđšeg, Novi Sad
 • DADO I LJUBA, Ukrštanja, Likovni salon KC Novi Sad
 • NASLEĐE MEDIALNOG DUHA, Galerija RTS, 2017.
 • MOZAIK DANAS, Tribina mladih, KC Novi Sad
 • SKULPTURA DANAS, Kulturna stanica Eđšeg
 • AUTIZAM I UMETNOST, Tribina mladih, KC Novi Sad
 • SAVREMENI NARATIVI NA PAPIRU, Kulturna stanica Eđšeg
 • KULTURNA BAŠTINA, MLADI I TRŽIŠTE, Likovni salon KC Novi Sad

Stručna vođenja

 • LJUBA, retrospektivna izložba Ljube Popovića u Galeriji SANU, 2019.
 • Između stvarne i virtuelne realnosti, prostor u rekonstrukciji bioskopa Balkan
 • Srpsko slikarstvo 20. veka, 1900–1950, Galerija Doma Vojske
 • Mlada grafika, Likovni salon, KC Novi Sad
 • Mozaik danas, Tribina mladih, KC Novi Sad
 • Mlada skulptura, Umetnička stanica Ešđeg, Novi Sad
 • Savremeni narativi na papiru, Umetnička stanica Ešđeg, Novi Sad

Stručna otvaranja izložbi

 • NIT UMETNOSTI, Gradimir Smuđa, MPU, 2022
 • 44 SALON ARHITEKTRURE, MPU, 2022
 • IZGRAĐENO OKRUŽENJE, ALTERNATIVNI VODIČ ZA JAPAN, MPU u saradnji sa Ambasadom Japana, 2022.
 • MAŠIĆ: retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića, Kulturni centar u Parizu, 2021.
 • GETO: Sve, sve ali zanat, MPU, 2021.
 • FASCINIRAJ ME, izložba ručno rađenih šešira i fascinatora Dragana Smiljanića, MPU, 2021.
 • SKIN AND STONE, Mina Radović, samostalna izložba, Gradska galerija Kotor, 2021.
 • SEZONARIJUM, Vesna Opavski, KC Trebinje, oktobar 2020.
 • ZAPISI NA PAPIRU, izložba crteža studija i skica Igora Vasiljeva, Likovni salon KC Novi Sad
 • SNAGA LINIJE, samostalna izložba Ljiljane Stojanović, Galerija 73, Beograd
 • SPIRITUAL, samostalna izložba Natalije Miladinović i Zdravka Jankovića, Galerija Biblioteke grada Beograda
 • PAD ČOVEKA, samostalna izložba Kristine Pirković, Galerija Art for All, Beograd
 • FIGURA KROZ MISAO, Jovana Jarebica, Natalija Miladinović, Una Nikolić, Kuća kralja Petra, Beograd
 • KAMENI SPAVAČI, samostalna izložba Đerđi Ačaji, KC Šabac
 • VELIKI RAT, samostalna izložba Nemanje Okiljevića,  Kuća kralja Petra, Beograd
 • U RITMU GRADA, samostalna izložba crteža i instalacija Marije Milinković, Galerija SULUJ, Beograd
 • POTREBA ZA PODSEĆANJEM, samostalna izložba slika Koštane Đurić, Galerija SULUJ, Beograd

Medijsko predstavljanje

 • Objavljeni tekstovi u katalozima samostalnih izložbi, autorskih izložbi, manifestacija i festivala gorenavedenih (više od 30)
 • Štampana izdanja dnevnih ili nedeljnih novina:

Razgovor o retrospektivnoj izložbi Ljube Popovića u SANU sa autorkom Slavicom Batos, Pečat (intervju na 12 strana iz dva dela)

Intervju novinarke Sonje Ćirić, Stare vrednosti, a nove vizuelnosti, Vreme, 2018.

Intervju novinarke Miljane Kralj, Novosti, 2022.

 • Kritika na delu, 19. bijenale umetnosti u Pančevu, 2020.
 • Gostovanja i prilozi:
 • NOVA S, jutarnji program, prilog
 • Prelistavanje, Studio B, dva puta;
 • Vesti Prva televizija, izveštaj o izložbe Tableau vivant
 • Srbija danas, RTS, izveštaj o izložbi Figuracije na papiru, Narodni muzej Užice
 • RTS, Jutarnji program
 • RTS, Kulturni centar
 • RTS, Kulturni dnevnik
 • RTS, Dnevnik 2
 • RTS, Emisija Tako stoje stvari
 • PINK, Jutarnji program sa Srđanom i Jovanom
 • STUDIO B, Beograde, dobro veče, Dobro jutro i emisija Skica
 • RTS 2, Emisija Sve boje života
 • NOVA S, Jutarnji program
 • TV HAPPY, Jutarnji program
 • TV HAPPY Telemaster  
 • RTV, Novosadska razglednica
 • RTV, informativni program
 • TV PRVA, emisija Eksploziv
 • RADIO BEOGEAD 2, Kulturni krugovi
 • N1, Tri tačke
 • Dokumentarni film Mediala: Nekad i sad, RTS 3
 • Dokumentarna serija Žena o ženi – identiteti žene u savremenoj vizuelnoj umetnosti, režija, Boris Miljković, YouTube
 • Najave ili objave sa izložbi: Politika, Novosti, Vreme, magazin Story…
 • Brojni internet portali (Perstiž, RTS, Politika, Novosti, Blic, Elle…)

Postavke izložbi

 • ŽENA O ŽENI, NGVU galerija, Beograd
 • VAJARI/KE SRBIJE 2020, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić
 • 20/20, prostor u rekonstrukciji bioskopa Balkan
 • UMETNOST NA PAPIRU, Narodna biblioteka Srbije
 • REVIJALNA IZLOŽBA CRTEŽA LJUBODRAGA JANKOVIĆA JALETA,  Galerija ULUS
 • MEDIALA: NEKAD I SAD, Galerija RTS, Beograd
 • ZAPISI NA PAPIRU, izložba crteža, studija i skica Igora Vasiljeva, Likovni salon KC Novi Sad
 • FANTASTIČNIH 6,Kuća legata, Beograd

I svaka do sada realizovana izložba

 Art meetengs

 • ŽENE O ŽENAMA, u okviru projekta Rise of women in culture in the WB
 • BOA 2014, 2015, Pop-Up prostor, Kulturni centar Beograda
 • NOA FEST 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Kulturni centar Novi Sad

Art ture

 • kroz aktuelne izložbe savremene vizuelne umetnosti u Beogradu: Kulturni centar Beograda, Remont, U10, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Novembar, Nova galerija vizuelnih umetnosti

 Humanitarne akcije

 • UMETNOST NA RADOST, Galerija Stara kapetanija, Beograd,
 • USKRŠNJI APRIL U BEOGRADU, Beli dvor, Beograd
 • HUMANITARNA AUKCIJA ZA POMOĆ POPLAVLJENIM PODRUČJIMA, Kulturni centar Beograda, BOA 2015.
 • HUMANITARNA AUKCIJA ZA PORODICU GLUŠAC, Tribina mladih, KC Novi Sad
 • HUMANITARNA AUKCIJA ZA POPLAVLJENU BIBLIOTEKU U OBRENOVCU, KC Novi Sad, 2015.

 

English