Site Overlay

Biografija

Tokom poslednjih 15 samostalnog rada u centru pažnje su mlađe generacije vizuelnih umetnika na domaćoj sceni. Realizovala je više autorskih samostalnih i grupnih izložbi, objavila više katataloških autorskih tekstova, inicirala i realizovala više autorskih projekata, samostalno i u saradnji sa kolegama i javnim sektorom. Selektorka više manifestacija i festivala, žirirala tri nagradne izložbe, inicirala i moderirala nekoliko panela. Pored toga otvorila više samostalnih i grupnih izložbi, održala više stručnih vođenja kroz izložbei bila autorka više izložbenih postavki. Inicirala i realizovala više umetničkih događaja, Art meetinga, otvorenih časova sa učenicima, multimedijalnih radionica sa decom i odraslima kao i humanirtiranih događaja i aukcija.
Njen dosadašnji rad propratili se brojni medijski izvori, od televizijskih, radio i štampanih medija do novih oblika internet poratala. Imala je više od 10 gostovanja u emisijama na različitim televizijskim programima, informativnim i specijalizovanim za umetnsot i kulturu. O njenoj koautorskoj izložbi „Mediala: Nekad i Sad“ snimljen je film koji se emituje u okviru Kulturne baštine, na RTS 3.

Biografska specifikacija:

Volonterska praksa
Biblioteka na katedri za Istoriju umetnosti, Filozofski fakultet u Beogradu
Narodni muzej u Beogradu, projekat „Digitalizacija muzejskih zbirki“
Srednja muzička škola „Vatroslav Lisinski“, predmet Istorija civilizacije i kulture

Stručna praksa

Vlasnica i umetnička direktorka BeoArt-LiveArtgalerije (organizovala preko 15
samostalnih izložbi umetnika mlađe generacije domaće likovne scene; pokrenula i
realizovala četiri autorska projekata i različite akcije sa mladim umetnicima; aukcije
savremene umetnosti, volontersku praksu za studente istorije umetnosti, umetničkih radionica…)  
Jedna od osnivača Udruženja BeoArt Contemporary (podržano od strane Ministarstva
kulture i Sekretarijata grada za dva projekta, realizovno preko 20 samostalnih i grupnih izložbi u regionu, objavljeno preko 20 umetničkih kataloga)

PROJEKTI:

2019 inicirala je projekat USPON ŽENE U KULTRI NA ZAPADNOM BALKANU, dvogodišnji projekat (2021-2023) čiji je concept zasnovan na posmatranju diverziteta u identitetima žene u savremenoj vizuelnoj umetnsoti, kultrui I društvu, a koji se sufinansiran IPA fondovima Evropske Unije.

Projekat kreće iz umetnosti i povezuje je sa kulturološkim I društvenim
aspektom. Projekat je  konceptualno zasnovan
na ideji žene kao subjekta u procesu stvaranja I objekta u procesu posmatranja.
Otuda potreba za iztraživanjem različitih identiteta u savremenoj vizuelnoj
umetnosti.  Fokus je na sadašnjem
trenutku I svedoči o unutrašnjem biću žena I odnosu pojedinačnog prem
kolektivnosm, društvenom I kulturnom I obrnuto. U bliskoj saradnji između
kustoskinja I umetnica može se pronaći specifičnost u odnosu na ugao
posmatranja I prenošenje poruke. Pokretačka tačka je umrežavanje I saradnja u
region I šire.

Generalne aktivnosti projekta
teže da odgovore na pitanja koje projekat konceptualno postavlja. To su putujuća izložba (Srbija, Crna Gora,
Hrvatska, Slovenija, Severna Makedonija) – selektorke sa navedenih teritorija
(Biljana Jotić, Nela Gligorović, Sonja Švec Španjol, Anamarija Stbij Šajn,
Shquipe Mehmeti) unapred su odabrale umetnice sa prepoznatljivim I različitime
identitefikovanjem sa pojmom žene u savremenoj vizuelnoj umetnosti. Rezidencijalni program  u Zadru će da okupi novih 30 umetnica
(mladih) putem otvorenog poziva, a radovi koji nastanu na njemu će
predstavljati postavku rezidencijalne
izložbe
u Strazburu. VR
tehnologije iključuju nove oblike izložbenih praksi I globalnu komunikaciju. Istraživanje
se bavi pitanjima identiteta žene u savremenoj vizuelnoj umetnosti sa fokusom
na mlade umetnice I obuhvata podjednako vaninstitucionalne I institucionalne
kustoske prakse. Dokumentarna serija
dokumentuje misaone I stvaralačke procese umetnica I kustokinja. NFC je mreža kustoskinja tematski
organizovanih oko pojma žene u savremenoj umetnosti. 

KULTURNA BAŠTINA I SAVREMENO STVARALAŠTVO

samostalna inicjatorka projekta sa konceptom spajanjea savremene umetnsoti i prostora koji pripada tradicji kulturne baštine Srbije. Autoska specifičnost i kustoski koncept karakterišu pojmovi kontinuiteta (revitalizacija prostora kulturne baštine kroz savremeno vizuelno stvaralaštvo), zatim u izboru atipinog prostora za izložbu i heterogenost vizuelnih izraza (kao hronike svedočastva različitosti doživljaja savremene fluidne stvarnosti). Do sada su realizovane 4 izložbe:
1. „UMETNOST NA PAPIRU“, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 05.05. – 05.07.2019. – autorska kustoska grupna izložba. Ovaj projekat podržan je od Ministarstva kulture i informisanja i Sekretarijata grada Beograda (prvi deo jednogodišnjeg regionalnog autorskog projekta sa temom okupljanja domaćih autora oko papira kao medija, heterogenog karaktera, u vidu hronike. Autorski koncept vidljiv je u spajanju vizuelnog i jezičkog znaka, odnosno izložbenom postavkom autorskih radova na papiru u prostoru koji baštini reč na papiru.
Dodatna specifičnost prepoznaje se i u karakteru medija, kao vesniku novog doba i bržeg širenja informacije koja je dovela do savremenih oblika komunikacije. Tematska neodređenost je svesna uporedba sa tematskim neodređenostima reči koje ova institucija baštini, bez kojih ne bismo imali mogućnost širokog saznanja danas.)

2. „KROZ VODU“, umetnička stanica Ešđeg, 2017 – kustoska samostalna izložba i instalacija umetnice Ivane Živić (site-specific), (umetnica koja u svom slikarstvu problematizuje prostor i vreme kroz imaginarne prostorne ispunjene vodom plivačicama. Site-specific karakter oblikovan je kroz celinu koju čine savremena izložba u atipičnom prostoru kulturnog nasleđa i instalacija kojom je prostor sa platna izmešten u stvarni prostor, vreme dešavanja je „sada i ovde“ uključujući posmatrača kao sastavnog dela događaja
3. „IDENTIFIKACIJE“, Jokanovića kuća, Narodni muzej Užice, 12.06.-12.07.2018. – autorska kustoska samostalna izložba sa konceptom spajanja dvojakog pristupa dve savremene vizuelne autorke problemu identifikovanja u savremenom društvu u mediju crteža na papiru, naslanjajući se na rečenicu Miodraga B. Protića: „Saznanje o različitosti umetničkih izraza je najsigurnija i najjednostavnija busola na uznemirenoj pučini savremene umetnosti“. Dva pristupa istoj temi i tehnici, crtež na papiru, sa jedne strane identifikovanje kroz spoljnu projekciju grada i geometrizovanih oblika zatvorenih formi, a sa druge unutrašnja
projekcija savremenog fenomena selfija koja se suprostavlja i tradicionalnom načinu portreta i problematizacija narcisoidnosti i postojanja druge osobe i interakcije. Radnja savremene tematske problematike je u izložbenoj postavci u tradicionalnom prostoru Jokanivića kuće, kao izdvojenom delu Narodnog muzeja u Užicu.

4. „20/20“, prostor u rekonstrukciji bioskopa Balkan, u saradnji sa fondacijom Saša Marčeta i NuraArt agencijom, 03.-09.11.2018. – grupna izložba koja kombinuje stvarni i virtuelni prostor. Autorka koncepta, teksta i postavke (celinu specifičnosti prostora karaktera čini kombinacija eksperimenata sa prostorom, kombinujući tradicionalno i savremeno, stvarni i virtuelni prostor. Autorski koncept realizovan je kroz izložbu u stvarnom prostoru odabranih 10 umetnika koje specifikuje problematizovanje prostora u svom radu prostor, što uvodi u virtuelni prostor u kome je predstavljeno ostalih 10 umetnika. Kombinujući stvarni i virtuelni prostor problematizuje se i način interakcije posmatrača i njegovih čula.)

BOA(Belgrade Open Art)
jednodnevna interaktivna manifestacija sa konceptom THE WALK/THE TALK/THE AUCTION, Kulturni centar Beograda, Pop Up prostor (01. jun, 2014 i 2015. godine) – koautorka.
Utopljene u društvena i kulturna dešavanja, nas četiri koleginice prepoznale smo tri
aktuelna problema u zatvorenosti muzeja, nedostatku komunikacije i nepostojanju tržišnih osnova za savremeno stvaralaštvo. Odgovor smo ponudile kroz koncept Open Art –a i strategiju gerilske jednodnevne samofinansirajuće manifestacije tokom koje je predstavljeno 30 umetnika mlađe generacije. Od ulične galerije zajedničke šetnje sve sa radovima knez Mihajlovom ulicom i okolo Narodnog muzeja, preko izložbe u Pop Up prostoru Kulturnog centra Beograda i Art meeting-a do aukcije kao krajnjeg cilja.)

NOA FEST
koautorka festivala umetnosti u Novom Sadu NOA FEST (2015,2016,2017,2018,2019) sa konceptom dinamike u programskim rešenjima koji se realizuju na više lokacija (Likovni salon i Tribina mladih,Kulturni centar Novi Sad; dvorac Eđšeg; alternativni Kulturni Centar Lab). Svake godine NOA FEST okuplja preko 20 umetnika mlađe generacije u cilju umrežavanja i komunikacije. Fokusirana je na mlade generacije i domaći teren strategija festivala se realizuje raznovrsnim programskim rešenjima i na više lokacija. Od izložbi, preko Art meeting-a, radionica, panela, humanitarnih akcija umetnost odgovara društvenim potrebama njenom sastavnom delu.

AUTORSKE IZLOŽBE

ZAPISI NA PAPIRU“, izložba crteža, studija i skica Igora Vasiljeva- iz kolekcije
Natalije i Đirđa Ristić, KC Novi Sad, Likovni salon, 2019
FRAGMENTACIJE“, samostalna izložba slika Mine Radović, KC Novi Sad, Likovni salon,
2019
POKRENUTI PROSTORI“, prva samostalna izložba Vanje Vulin Ivošević, glaeirja opštien
Vračar, 2019
IDENTIFIKACIJE“, auorska samostalna izložba, galerija savremene umetnosti, Narodni
muzej Smederevska Palanka, 2018
TABLEAU VIVANT“, autorska grupna izložba, UK Parobrod, Beograd, 2017
FIGURACIJE NA PAPIRU“, autorska grupna izložba, Narodni muzej Užice, 2017

IMAGINACIJE NA PAPIRU“, autorska grupna izložba, Kulturni centar Inđija, Kuća
Vojnovića
UMETNOST NA PAPIRU“, autorska grupna izložba, FLU Kosovska Mitrovica, 2017
SAVREMENE KONOTACIJE“, autorska grupna izložba, umetnička galerija Stara Kapetanija,
Beograd, 2017
MEDIALA: NEKAD I SAD“ – koautorska eksperimentalna izložba, galerija RTS, maj 2017
NARACIJE NA PAPIRU“, autorska grupna izložba, Narodni muzej Smederevska Palanka,
galerija Savremene umetnosti, 2017
FORMULACIJE NA PAPIRU“, Rančićeva kuća, UK Grocka, 2017
DETALJ KAO REČ“, autorska grupna izložba, SKC Novi Beograd, 2015

PANELI, inicirala i moderirala

IMAJ MILOSTI, BOŽE, Umetnički kafe sa Gordanom Belić u okviru njene doktorantske izložbe, galerija
Menjačnica, Goethe institut, Beograd, jun 2020
MLADA GRAFIKA, Kulturna stanica Eđšeg, Novi Sad
DADO I LjUBA, Ukrštanja, Likovni salon KC Novi sad
NASLEĐE DUHA MEDIALE, galerija RTS, 2017
MOZAIK DANAS, Tribina mladih, KC Novi Sad, 2018
OTVORENI RAZGOVOR O SKULPTURI DANAS, Kulturna stanica Eđšeg,2016.
ODNOS AUTIZMA U UMETNOSTI, Tribina mladih, KC Novi Sad
SAVREMENI NARATIV NA PAPIRU, Kulturna stanica Eđšeg
KULTURNA BAŠTINA, MLADI I TRŽIŠTE, Likovni salon KC Novi Sad

Teorijska praksa (objavljeni autorski tekstovi)

LIKOVNI ŽIVOT – hronika o vizuelnim i prostornim komunikacijama 155/156, 2019. (autorski tekstovi
za: Igor Vasiljev, Zapisi na papiru-crteži, studije i skice; Marija Tošković, Bestijarijum – Put ka slobodi;
Aleksandar Stojanović, Figurativno-portretski entitet; Mina Radović, Fragmentacije;
Kataloški tekstovi:
SEZONARIJUM, samostalna izložba Vesne Opavsky, galerija KC Trebinje, BiH, oktobar 2020.
DODIR, samostalna izložba Vanje Vulin Ivošević, galerija Pavane, Beograd, oktobar 2020.
VAJARI/KE SRBIJE 2020, Deveta godišnja revijalna izložba vajarske sekcije ULUS-a, paviljon Cvijeta
Zuzorić, septembar 2020.
VIZIJE STVARNOSTI, Mirjana Đošić, samostalna izložba, Umetnička galerija Kruševac, septembar 2020.
REFLEKSIJE RAVNI, Miona Marta Marković, putujuća samostalna izložba, 2020.
IGRAJ SA MNOM, Vanja Vulin Ivošević, samostalna izložba, galerija ArtforAll, Beograd, jun, 2020.
INTRO FLORAL, Dominika Morariu, uvodni tekst za katalog napisan za smostalnu izložbu koja je
trebalo da se realizuje u galeriji KC Novi Sad, april 2020.
ZAMKE PERCEPCIJE, samostalna izložba Ivana Milenkovića, KC Leskovac, februar 2020.
ZAPISI NA PAPIRU, Igor Vasiljev, KC Novi Sad, Likovni salon, 2019.
FRAGMENTACIJE, Samostalna izložba Mine Radović Kulturni centar Novi Sad, Likovni salon, 2019.
POKRENUTI PROSTORI, prva samostalna izložba Vanje Vuin Ivošević, Galerija Opštine Vračar, 2019.
PORTRETI, FIGURATIVNO- PORTRETSKI ENTITET, Aleksandar Stanojević, samostalna izložba, KC Inđija,
galerija Kuća Vojnovića, 2019.
RITAM GRADA, samostalna izložba Marije Milinković, galerija SULUJ, Beograd, 2018.
FIGURA KROZ MISAO, autorska samostalna izložba Jovane Jarebice, Natalije Miladinović i Une Nikolić,
2018.
KROZ VODU, Ivana Živić Jerković, samostalna Site-specific izložba, dvorac Ešćeg, Novi Sad, uvodni
tekst
SPIRITUAL, samostalna izložba Natalije Miladinović i Zdravka Jankovića, galerija Atrijum biblioteke
grada Beograda, 2018.
SKAMENjENI SNOVI, samostalna izložba Đerđi Ačaji, galerija Lucida, Beograd, 2018.vića, KC L
20/20, autorska grupna izložba, prostor u rekonstrukciji bioskopa Balkan, 2018.
VELIKI RAT, Nemanja Okiljević, Kuća kralja Petra i Kombank dvorana (najava filma Petar Veliki), 2018.
PAD ČOVEKA, Kristina Pirković, galerija Art for All, Beograd, 2018.
IDENTIFIKACIJE, samostalna izložba Marije Tošković i Marije Milinković, Narodni muzej Smederevska
Palanka, Sagvremena galerija, 2018.
POTREBA ZA PODSEĆANjEM, samostalna izložba Koštane Đurić, Galerija Suluj, Beograd, 2017
PALETA MLADIH, selektorska izložba u sklopu festivala, KC Vrbas, 2017.
UMETNOST NA PAPIRU, Narodna biblioteka Srbije, maj-jul 2017.
MEDIALA: NEKAD I SAD, koautorska grupna izložba, galerija RTS, Beograd, maj 2017.
FIGURACIJE NA PAPIRU, autorska grupna izložba, Narodni muzej Užice, 2017.
TABLEAU VIVANT, autorska grupna izložba, UK PArobrod, 2017.
NARACIJE NA PAPIRU, autorsk grupna izložba, Moderna galerija, Narodni muzej Smederevska
Palanka, 2017.
UMETNOST NA PAPIRU, autorska grupa izložba, galerija FLU Kosovska Mitrovica, 2017.
SVA SU MORA MOJA, samostalna izložba Gordane Tomić, galerija Pomorskog muzeja, Porto
Montenegro, Crna Gora, 2017.
PERPENTUM MOBILE, samostalna izložba Jelene Vićentić, galerija Božidarac, 2017.
TEORIJA JEDINSTVA, ambijentalna izložba Vojislava Radovanovića, Salon 77, Niš, 2017.
RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA, samostalna izložba kanadske umetnice Dragice Gaćanski Didi, Likovni
salon KC Novi Sad, 2017.

PRIČA O POSTANKU, samostalna izložba Vojislava Radovanovića, galerija „Jovan Popović“, Opovo,
2016.
METAMORFOZE, samostalna izložba Vojislava Radovanovića, likovni salon doma kulture, Čačak, 2016.
PROJEKAT: RAJSKI VRT, samostalna izložba Vojislava Radovanovića, Likovni salon, KC Novi Sad, 2016.
DETALj KAO REČ, autorska grupna izložba, SKC Novi Beograd, 2015.
ČISTILIŠTE, samostalna izložba Filipa Baralića, Narodni muzej Užice, 2015.
OČIJUKANjE, samostalna izložba Branke Đurašković, SKC Novi Beograd, 2015.
U POMEN NA DEJANA PRENDIĆA PRENDU, memorijalna izložba, Narodni muzej Zaječar, 2014.

STRUČNA VOĐENJA

LJUBA, retrospektivna izložba Ljube Popovića u galeriji SANU, 2019 – u saradnji sa
Slavicom Batos (autorka Prikazani su rezultati za Catalogue raisonne)
Srpsko slikarstvo 20. veka – izbor iz privatnih kolekcija, galerija Doma Vojske, 2018 i 2019
– u saradnji sa Fondacijom Plavo
Mlada grafika, Likovni salon, KC Novi Sad, 2019

Između stvarne i virtuelne realnosti, prostor u rekonstrukciji bioskopa Balkan, 2018
Mlada skulptura, umetnička stanica Ešđeg, Novi Sad
Mozaik danas, Tribina mladih, KC Novi Sad, 2018.
Mediala: Nekad i sad, galerija RTS, 2018.
Savremeni narativi na papiru, umetnička stanica Ešđeg, Novi Sad

STRUČNA OTVARANJA IZLOŽBI

ZAMKE PERCEPCIJE, samostalna izložba Ivana Milenkovića, KC Leskovac, 2020.
ZAPISI NA PAPIRU, izložba crteža studija i skicca Igora Vasiljeva, Likovni salon, KC
Novi Sad, 2019
SNAGA LINIJE, samostalna izložba Ljiljane Stojanović, Galerija 73, Beograd, 2019
SPIRITUAL, samostalna izložba Natalije Mialdinović i Zdravka Jankovića, galerija
biblioteke grada Beograda, 2018
PAD ČOVEKA, samostalna izložba Kristine Pirković, galerija Art for All, Beograd
FIGURA KROZ MISAO, Jovana Jarebica, Natalija Miladinović, Una Nikolić, Kuća Kralja
Petra, Beograd, 2018
KAMENI SPAVAČI, samostalna izložba Đerđi Ačaji, KC Šabac, 2018
VELIKI RAT, samostalna izložba Nemanje Okiljevića, Kuća Kralja Petra, Beograd, 2018
U RITMU GRADA, samostalna izložba crteža i instalacija Marije Milinković, galerija
SULUJ, Beograd, 2018
POTREBA ZA PODSEĆANJEM, samostalna izložba slika KOštane Đurić, galerija SULUJ,
Beograd, 2017

POSTAVKE

GORDANA TOMIĆ, kustoskinja kolekcije i postavke u korporaciji Manpower, 2020
ZAPISI NA PAPIRU, izložba crteža, studija i skica Igora Vasiljeva iz kolekcije Natalije i
Đorđa Ristović, Likovni salon KC Novi Sad, 2019
RETROSPEKTIVNA Izložba crteža Ljubodraga Jankovića Jaleta, galerija ULUS, 2018
UMETNOST NA PAPIRU, Narodna biblioteka Srbije, 2017
MEDIALA: NEKAD I SAD, galerija RTS, Beograd, 2017
FANTASTIČNIH 6, Kuća legata, Beograd, 2017
I svaka do sada realizovan izložba

MEDIJI

Objavljeni tekstovi samotalnih izložbi, autorskih izložbi, manifestacija i festivala
prethodno navedenih (preko 30)
Štampana izdanja dnevnih ili nedeljnih novina:
LIKOVNI ŽIVOT, stručni časopis, objavljena četiri teksta
Razgovor o retrospektivnoj izložbi Ljube Popovića u SANU sa autorskom Slavicom Batos,
Pečat (iz dva dela)
Najave ili objave sa izložbi: Politika, Novosti, Vreme, Story magazin

Gostovanja:
Prelistavanje, Studio B, dva puta;
Vesti Prva televizija, izveštaj o izložbe Tableau vivant
Srbija danas, RTS, izveštaj o izložbi Figuracije na papiru, Narodni muzej Užice
Jutarnji program, RTS
Jutarnji program sa Srđanom i Jovanom, Pink televizija
Beograde Dobro veče, Studio B
Emisija Tako stoje stvari, RTS
Emisija Skica, Studio B
Emisija Sve boje života RTS 2
Dokumetnarni film Mediala: Nekad i Sad, RTS 3
Kulturni centar, RTS
Jutarnji program RTS
Jutarnji program, TV Happy
Telemaster, TV Happy
Novosadska razglednica, RTV
RTV, informativni program

Brojni internet portali (Perstiž, RTS,Politika, Novosti…)

ART MEETINGS

BOA 2014, 2015, Pop Up prostor, Kulturni centar Beograda
NOA FEST 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

HUMANITARNE AKCIJE
UMETNOST NA RADOST, galerija Stara kapetanija, Beograd,
USKRŠNJI APRIL U BEOGRADU, Beli dvor, Beograd
HUMANITARNA AUKCIJA ZA POMOĆ POPLAVLJENIM PODRUČJIMA, Kulturnin cenatar
Beograda, BOA 2015
HUMANITARNA AUKCIJA ZA PORODICU GLUŠAC, Tribina mladih, KC Novi Sad
HUMANITARNA AUKCIJA ZA POPLAVLJENU BIBLIOTEKU U OBRENOVCU, NOA FEST 2015

English