Site Overlay

Biografija

Ime i prezime: Biljana Jotić

WEB: biljanajotic.com

Kontakt:  biljajotic.iu@gmail.com

Biljana Jotić (rođena Samardžić) poreklom je iz Hercogovine. Rođena u Mostaru (1977), sedam razreda osnovne škole završila u Bileći, a usled očeve prekomande u službi  vojnog lica (1988) seli se u Beograd u kome nastavlja školovanje i život. Majka dvoje odrasle dece i aktivna samostalna preduzetnica u umetnosti i kulturi.

Diplomirala je Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, MA (2002). Tokom burnih studentskih godina (protesti 1996/7 i bombardovanja 1999) volontirala je u biblioteci na katedri za Istoriju umetnosti. Posle diplomiranja nastavila je volontersku praksu u  Narodnom muzeju, na projektu „Digitalizacija muzejskih zbirki“ i u srednjoj muzičkoj školi Vatroslav Lisinski. Odbranila je habiliticiju i dobila zvanje kustosa. Samoinicijativno osniva galeriju BeoArt-LiveArt (2006) koju je vodila kao umetnička direktorka 8 godina. Jedna je od osnivača Udruženja BeoArt Contemporary. Član ULUPUDS-a i Upravnog odbora Muzeja prmenjenih umetnoti u Beogaru.

Realizovala je preko 10 autorskih samostalnih i preko 30 grupnih izložbi, regionalnih i međunarodnih, objavila preko 30 katataloških autorskih tekstova, inicirala i realizovala 5 autorskih projekata, regionalnih i internacionalnih, samostalno i u saradnji sa kolegama, partnerskim organizacijama i javnim sektorom. Njeni tekstovi (7) objavljeni su u stručnom časopisu savremenu vizulenu umetnost i prostornu komunikaciju, Likovni život. Selektorka je preko 10 kolektivnih izložbi, manifestacija i festivala, žirirala dve nagradne izložbe, inicirala i moderirala  preko 5 panela. Pored toga otvorila je veći broj samostalnih i grupnih izložbi, održala preko 10 stručnih vođenja kroz izložbe i bila autorka preko 20 izložbenih postavki. Inicirala i realizovala više umetničkih događaja, Art meetinga, otvorenih časova sa učenicima, multimedijalnih radionica sa decom i odraslima kao i humanirtiranih događaja i aukcija savremene umetnosti, kao i ART ture kroz savremenu vizuelnu umetnost.

Njen dosadašnji rad propratili se brojni medijski izvori, od televizijskih, radio i štampanih medija do novih oblika internet poratala. Imala je više od 10 gostovanja u emisijama na različitim televizijskim programima, informativnim i specijalizovanim za umetnost i kulturu. O njenoj koautorskoj izložbi „Mediala: Nekad i Sad“ snimljen je film koji se emituje u okviru Palete kulturnig nasleđa, RTS 3. Autorka dokumentarnog serijala „Žena o ženi“, koji se emituje na RTS 3. NJeni autorski porojekti podržani su više puta sredstvima Ministartva kulture i informisanja i Sekretarijata grada Beograda, kao i IPA fondovima Evropske unije. Položen državni ispit.

BIOGRAFSKA SPECIFIKACIJA

Zvanja:

 • Scenski masker-vlasuljar
 • Istoričar umetnosti
 • Kustos

Volonterska praksa

 • Biblioteka na katedri za Istoriju umetnosti, Filozofski fakultet u Beogradu
 • Narodni muzej u Beogradu, projekat „Digitalizacija muzejskih zbirki“
 • Srednja muzička škola „Vatroslav Lisinski“, predmet Istorija civilizacije i kulture

Stručna praksa

Vlasnica i umetnička direktorka BeoArt-LiveArt galerije u trajanju od 8 godina

(Realizovala  preko 15 samostalnih izložbi umetnika mlađe generacije domaće likovne scene; pokrenula i realizovala četiri autorska projekata i različite akcije sa mladim umetnicima; aukcija svaremene umetnosti, volontersku praksu za studente istorije umetnosti, umetničkih radionica…)

Jedna od osnivača Udruženja BeoArt Contemporary, osnovano 2016.godine

(podržano od strane Ministarstva kulture i Sekretarijata grada Beogarda za više projekata, kao i jedno od partnera na projektu sufinansiranom IPA fondovima Evropske unije, 2021-23.godine. Unije. Realizovano preko 20 samostalnih i grupnih izložbi, regionalnih i međunarodnih. Objavljeno preko 20 umetničkih kataloga, produkcija dokumentarnog serijala „Žena o ženi – Identiteti žene u savremnoj vizuelnoj umetnosti“, realizacija istraživanja o položaju žene u kulturi, u partnerstvu sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka na istraživanju, organizacija međunarodne Kick off konferencije u Beogradu, januar 2021.

Umetnička direktorka projekta „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“, sufinansiran IPA fondovima Evropske unije

Članica Upravnog odbora Muzeja Primenjenih Umetenosti u Beogradu, juli 2021.

Samostalna savetnica u Službi glavnog urbaniste

 

Kustoska praksa

PROJEKTI

 

USPON ŽENE U KULTURI NA ZAPADNOM BALKANU

inicijatorka i umetnička direktirka internacionalnog projekta u trajanju od 26 meseci (04.01.2021. – 17.03.2023.) sa brojnim aktivnostima koje se realizuju na različitim teriotrijama regiona i Evrope. Projekat je sufinansiran IPA fondovima Evrospske Unije

(Realizacijom generalnih aktivnosti projekta težimo da mapiramo i dokumentujemo naše odogovor na postavljena pitanja. To su: PUTUJUĆA IZLOŽBA „Žene o ženama“ (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Severna Makedonija, u prostoriam fizičke i virtuelne realnosti, za koju su selektorke unapred odabrale umetnice sa prepoznatljivim i različitim identitetima žene u vizuelnoj umetnosti. REZIDENCIJALNI PROGRAM. U Zadru će okupiti novu, mladalačku energiju, putem otvorenog poziva, a radovi koji nastanu u toku njega predstavljaće novu izložbu sa postavkom u Strazburu, zgradi Saveta Evrope. VR tehnologije uključuju nove oblike kustoskih praksi i globalnu vidljivost. ISTRAŽIVANJE se bavi pitanjima društvenog diverziziteta i identiteima žene u savremenoj vizuelnoj umetnosti i uključuje institucionalne i vaninstitucionalne kustoske prakse, mapirajući ih. DOKUMENTARNA SERIJA dokumentuje misaone i stvaralačke procese umetnica i kustoskinja. NFC je mreža kustoskinja temtski organizovanih oko pojma žene u umetnosti. Pored navedenog integralni deo projekta su brojna korisna predavanja i radionice.

Projekat je ko-finansiran IPA fondovima Evropske Unije i izabran je kao jedan od 13 projekata na pozivu Call for Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans)

 

KULTURNA BAŠTINA I SAVREMENO STVARALAŠTVO

inicijatorka projekta sa konceptom spajanja savremene vizuelne umetnosti i prostora koji pripada tradicji kulturne baštine Srbije. Autorska specifičnost i kustoski koncept karakterišu pojmovi kontinuiteta (revitalizacija prostora kulturne baštine kroz savremeno vizuelno stvaralaštvo), zatim u izboru atipičnog prostora za izložbu i heterogenost vizuelnih izraza (kao hronike svedočastva različitosti doživljaja savremene fluidne stvarnosti). Do sada su realizovane 4 izložbe:

 1. UMETNOST NA PAPIRU, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 05.05. – 05.07.2019. – autorska kustoska grupna izložba. Ovaj projekat podržan je od Ministarstva kulture i informisanja i Sekretarijata grada Beograda (prvi deo jednogodišnjeg regionalnog autorskog projekta sa temom okupljanja domaćih autora oko papira kao medija, heterogenog karaktera, u vidu hronike. Autorski koncept vidljiv je u spajanju vizuelnog i jezičkog znaka, odnosno izložbenom postavkom vizuelnih radova na papiru u prostoru koji baštini reč na papiru. Dodatna specifičnost prepoznaje se i u karakteru medija, kao vesniku novog doba i bržeg širenja informacije koja je dovela do savremenih oblika komunikacije. Tematska neodređenost je svesna uporedba sa tematskim neodređenostima reči koje ova institucija baštini, bez kojih ne bismo imali mogućnost širokog saznanja danas.)
 2. KROZ VODU, umetnička stanica Ešđeg, 2017 – kustoska samostalna izložba i instalacija umetnice Ivane Živić – site-specific, (kustoski koncept zasnovan je na transponovanju sadržaja koje umetnica problematizuje u slici direktno u prostor. Site-specific karakter oblikovan je kroz celinu koju čine savremena izložba u atipičnom prostoru kulturnog nasleđa i instalacija kojom je prostor sa platna izmešten u stvarni prostor, vreme dešavanja je „sada i ovde“ uključujući posmatrača kao sastavnog dela događaja
 3. IDENTIFIKACIJE, Jokanovića kuća, Narodni muzej Užice, 12.06.-12.07.2018. – autorska kustoska samostalna izložba sa konceptom spajanja dvojakog pristupa dve savremene vizuelne autorke problemu identifikovanja u savremenom društvu u mediju crteža na papiru, naslanjajući se na rečenicu Miodraga B. Protića: „Saznanje o različitosti umetničkih izraza je najsigurnija i najjednostavnija busola na uznemirenoj pučini savremene umetnosti“. Dva pristupa istoj temi i tehnici, crtež na papiru, sa jedne strane identifikovanje kroz spoljnu projekciju grada i geometrizovanih oblika zatvorenih formi, a sa druge unutrašnja projekcija savremenog fenomena selfija koja se suprostavlja i tradicionalnom načinu portreta i problematizacija narcisoidnosti i postojanja druge osobe i interakcije. Radnja savremene tematske problematike je u izložbenoj postavci u tradicionalnom prostoru Jokanivića kuće, kao izdvojenom delu Narodnog muzeja u Užicu.
 4. 20/20, prostor u rekonstrukciji bioskopa Balkan, u saradnji sa fondacijom Saša Marčeta i NuraArt agencijom, 03.-09.11.2018. – grupna izložba koja kombinuje stvarni i virtuelni prostor. Autorka koncepta, teksta i postavke (kustoska psecifičnost vidljiva je kroz pdudaranje radova 10 umenika/ca koji su izlagali u fizičkoj realnosti, koji u svom radu problematizuju pitanje prostora na različite načine i prosustva druge realnosti, virtuelne i izožbe 10 radova u tom novom prosotru. Pored toga, pitanje revitalizacije kultnog prostora bioskopa Balkan savremenom vizuelnom umetnosšću. Kombinujući tradicionalno i savremeno spaja se vreme, stvarno i virtuelno spaja se prostor. Kombinujući stvarni i virtuelni prostor problematizuje se i način interakcije posmatrača i njegovih čula.)

BOA (Belgrade Open Art)

jednodnevna interaktivna manifestacija sa konceptom THE WALK/THE TALK/THE AUCTION, Kulturni centar Beograda, Pop Up prostor (01. jun, 2014 i 2015. godine) – koautorka

Utopljene u društvena i kulturna dešavanja, nas četiri koleginice prepoznale smo tri aktuelna problema u zatvorenosti muzeja, nedostatku komunikacije i nepostojanju tržišnih osnova za savremeno stvaralaštvo. Odgovor smo ponudile kroz koncept Open Art –a i strategiju gerilske jednodnevne samofinansirajuće manifestacije tokom koje je predstavljeno 30 umetnika mlađe generacije. Od ulične galerije zajedničke šetnje sve sa radovima knez Mihajlovom ulicom i okolo Narodnog muzeja, preko izložbe u Pop Up prostoru Kulturnog centra Beograda i Art meeting-a do aukcije kao krajnjeg cilja.)

NOA FEST

koautorka festivala umetnosti u Novom Sadu NOA FEST (2015,2016,2017,2018,2019) sa konceptom dinamike u programskim rešenjima koji se realizuju na više lokacija (Likovni salon i Tribina mladih,Kulturni centar Novi Sad; dvorac Eđšeg; alternativni Kulturni Centar Lab).

Svake godine NOA FEST okuplja preko 20 umetnika mađe generacije u cilju umrežavanja i komunikacije. Fokusirana je na mlade generacije i domaći teren strategija festivala se realizuje raznovrsnim programskim rešenjima i na više lokacija. Od izložbi, preko Art meeting-a, radionica, panela, humanitarnih akcija umetnost odgovara društvenim potrebama njenom sastavnom delu.

Teorijska praksa (objavljeni autorski tekstovi)

LIKOVNI ŽIVOT – hronika o vizuelnim i prostornim komunikacijama 157/158, 2020. Autorski tekstovi:

 • Vajari/ke Srbije 2020-godišnja izložba vajarske sekcije ULUS-a, paviljon Cvijeta Zuzorić, spetembar 2020;
 • Hronika Refleksije našeg vremena: Akvizicije Muzeja Savremene umetsnoti 1993-2019, jun-oktobar 2020.
 • Vizije stvarsnoti, samostalna izložba Mirjana Đošić, umetnička galerija KC Kruševac, 2020.

LIKOVNI ŽIVOT – hronika o vizuelnim i prostornim komunikacijama 155/156, 2019. Autorski tekstovi:

 • Igor Vasiljev, Zapisi na papiru-crteži, studije i skice;
 • Marija Tošković, Bestijarijum – Put ka slobodi;
 • Aleksandar Stojnović, Figurativno-portretski entitet;
 • Mina Radović, Fragmentacije;

Kataloški tekstovi:

ŽENA O ŽENI, autorska regionalna izložba, NGVU, Beograd (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Severna Makedonija)

VAJARI/KE SRBIJE 2020, Revijalna izložba vajarse sekcije ULUS-a, paviljon Cvijeta Zuzorić, septembar 2020.

SEZONARIJUM, Vesna Opavski, samostalna izložba KC Trebinje, oktobar 2020.

VIZIJE STVARNOSTI, Mirjana Đošić, samostalna izložba, Umetnička galerija Kruševac, septembar 2020.

REFLEKSIJE RAVNI, Miona Marta Marković, putujuća samostalna izložba, 2020.

IGRAJ SA MNOM, Vanja Vulin Ivošević, samostalna izložba, galerija ArtforAll, Beograd, jun, 2020.

INTRO FLORAL, Dominika Morariu, uvodni tekst za katalog napisan za smostalnu izložbu koja je trebalo da se realizuje u galeriji KC Novi Sad, april 2020.

ZAMKE PERCEPCIJE, samostalna izložba Ivana Milenkovića, KC Leskovac, februar 2020.

ZAPISI NA PAPIRU, Igor Vasiljev, KC Novi Sad, Likovni salon, 2019.

FRAGMENTACIJE, Samostalna izložba Mine Radović Kulturni centar Novi Sad, Likovni salon, 2019.

POKRENUTI PROSTORI, prva samostalna izložba Vanje Vujin Ivošević, Galerija Opštine Vračar, 2019.

PORTRETI, FIGURATIVNO- PORTRETSKI ENTITET, Aleksandar Stanojević, samostalna izložba, KC Inđija, galerija Kuća Vojnovića,  2019.

RITAM GRADA, samostalna izložba Marije Milinković, galerija SULUJ, Beograd, 2018.

FIGURA KROZ MISAO, autorska samostalna izložba Jovane Jarebice, Natalije Miladinović i Une Nikolić, 2018.

KROZ VODU, Ivana Živić Jerković, samostalna Site-specific izložba, dvorac Ešćeg, Novi Sad, uvodni tekst

SPIRITUAL, samostalna izložba Natalije Miladinović i Zdravka Jankovića, galerija Atrijum biblioteke grada Beograda, 2018.

SKAMENJENI SNOVI, samostalna izložba Đerđi Ačaji, galerija Lucida, Beograd, 2018.vića, KC L

20/20, autorska grupna izložba, prostor u rekonstrukciji bioskopa Balkan, 2018.

VELIKI RAT, Nemanja Okiljević, Kuća kralja Petra i Kombank dvorana (najava filma Petar Veliki), 2018.

PAD ČOVEKA, Kristina Pirković, galerija Art for All, Beograd, 2018.

IDENTIFIKACIJE, samostalna izložba Marije Tošković i Marije Milinković, Narodni muzej Smederevska Palanka, Sagvremena galerija, 2018.

POTREBA ZA PODSEĆANJEM, samostalna izložba Koštane Đurić, Galerija Suluj, Beograd, 2017

PALETA MLADIH, selektorska izložba u sklopu festivala, KC Vrbas, 2017.

UMETNOST NA PAPIRU, Narodna biblioteka Srbije, maj-jul 2017.

MEDIALA: NEKAD I SAD, koautorska grupna izložba, galerija RTS, Beograd, maj 2017.

FIGURACIJE NA PAPIRU, autorska grupna izložba, Narodni muzej Užice, 2017.

TABLEAU VIVANT, autorska grupna izložba, UK PArobrod, 2017.

NARACIJE NA PAPIRU, autorsk grupna izložba, Moderna galerija, Narodni muzej Smederevska Palanka, 2017.

UMETNOST NA PAPIRU, autorska grupa izložba, galerija FLU Kosovska Mitrovica, 2017.

SVA SU MORA MOJA, samostalna izložba Gordane Tomić, galerija Pomorskog muzeja, Porto Montenegro, Crna Gora, 2017.

PERPENTUM MOBILE, samostalna izložba Jelene Vićentić, galerija Božidarac, 2017.

TEORIJA JEDINSTVA, ambijentalna izložba Vojislava Radovanovića, Salon 77, Niš, 2017.

RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA, samostalna izložba kanadske umetnice Dragice Gaćanski Didi, Likovni salon KC Novi Sad, 2017.

PRIČA O POSTANKU, samostalna izložba Vojislava Radovanovića, galerija „Jovan Popović“, Opovo, 2016.

METAMORFOZE, samostalna izložba Vojislava Radovanovića, likovni salon doma kulture, Čačak, 2016.

PROJEKAT: RAJSKI VRT, samostalna izložba Vojislava Radovanovića, Likovni salon, KC Novi Sad, 2016.

ČISTILIŠTE, samostalna izložba Filipa Baralića, Narodni muzej Užice, 2015.

OČIJUKANJE, samostalna izložba Branke Đurašković, SKC Novi Beograd, 2015.

U POMEN NA DEJANA PRENDIĆA PRENDU, memorijalna izložba, Narodni muzej Zaječar, 2014.

 

Moderatorska praksa – Paneli

IDENTITEI ŽENE U SAVREMENOJ VIZULENO UMETNOSTI, učesnice: Dubravka Đurić, Aleksandra LAzar, Iana Stantieri, Ivana Ivković, ,moderiale MAša Elezović i Biljana Jotić, online

IMAJ MILOSTI, BOŽE, Umetnički kafe sa Gordanom Belić u okviru njene doktorantske izložbe, galerija Menjačnica, Goethe institut, Beograd, jun 2020

MLADA GRAFIKA, Kulturna stanica Eđšeg, Novi Sad

DADO I LJUBA, Ukrštanja, Likovni salon KC Novi sad

NASLEĐE MEDIALNOG DUHA, galerija RTS, 2017

MOZAIK DANAS, Tribina mladih, KC Novi Sad

SKULPTURA DANAS, Kulturna stanica Eđšeg

AUTIZAM I UMETNOST, Tribina mladih, KC Novi Sad

SAVREMENI NARATIVI NA PAPIRU, Kulturna stanica Eđšeg

KULTURNA BAŠTINA, MLADI I TRŽIŠTE, Likovni salon KC Novi Sad

 

Selektorska praksa i žiriranje:

 

RISE OF WOMEN IN CULTURE IN THE WB, putujuća izložba, dokumentarni serijal, rezidencijalna izložba, istraživanje

VAJARI/KE SRBIJE 2020, tradicionalna izložba vaarske sekcije ULUS-a

MLADA GRAFIKA, selektorka, Kulturna stanica Eđšeg, Novi Sad 2019

TRADICIONALNA IZLOŽBA CRTEŽA, žiriranje, KC Šabac, 2019

PALETA MLADIH, selektorka za 2017-tu

 1. BIJENALE AKVARELA, žiriranje, SKC Novi Beogard, 2018

NOA FEST 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

BOA 2014,2015

Stručna vođenja

 

LJUBA, retrospektivna izložba Ljube Popovića u galeriji SANU, 2019

Između stvarne i virtuelne realnosti, prostor u rekonstrukciji bioskopa Balkan

Srpsko slikarstvo 20. veka, 1900-1950., galerija Doma Vojske

Mlada grafika, Likovni salon, KC Novi Sad

Mozaik danas, Tribina mladih, KC Novi Sad

Mlada skulptura, umetnička stanica Ešđeg, Novi Sad

Savremeni narativi na papiru, umetnička stanica Ešđeg, Novi Sad

Stručna otvaranja izložbi

 

SKIN AND STONE, Mina Radović, samostalna izložba, Gradska galerija, Kotor

SEZONARIJUM, Vesna Opavski, KC Trebinje, oktobar 2020.

ZAPISI NA PAPIRU, izložba crteža studija i skicca Igora Vasiljeva, Likovni salon, KC Novi Sad

SNAGA LINIJE, samostalna izložba Ljiljane Stojanović, Galerija 73, Beograd

SPIRITUAL, samostalna izložba Natalije Mialdinović i Zdravka Jankovića, galerija biblioteke grada Beograda

PAD ČOVEKA, samostalna izložba Kristine Pirković, galerija Art for All, Beograd

FIGURA KROZ MISAO, Jovana Jarebica, Natalija Miladinović, Una Nikolić, Kuća Kralja Petra, Beograd

KAMENI SPAVAČI, samostalna izložba Đerđi Ačaji, KC Šabac

VELIKI RAT, samostalna izložba Nemanje Okiljevića,  Kuća Kralja Petra, Beograd

U RITMU GRADA, samostalna izložba crteža i instalacija Marije Milinković, galerija SULUJ, Beograd

POTREBA ZA PODSEĆANJEM, samostalna izložba slika KOštane Đurić, galerija SULUJ, Beograd

Postavke izložbi

 

ŽENA O ŽENI, NGVU galerija, Beograd

VAJARI/KE SRBIJE 2020, umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić

20/20, prostor u rekonstrukciji bioskoa Balkan

UMETNOST NA PAPIRU, Narodna biblioteka Srbije

REVIJALNA IZLOŽBA CRTEŽA LJUBODRAG JANKOVIĆ JALE,  galerija ULUS

MEDIJALA: NEKAD I SAD, galerija RTS, Beograd

ZAPISI NA PAPIRU, izložba crteža, studija i skica Igora Vasiljeva, Likovni salon KC Novi Sad

FANTASTIČNIH 6, Kuća legata, Beograd

I svaka do sada realizovan izložba

Medijsko predstavljanje

Objavljeni tekstovi u katalozima samotalnih izložbi, autorskih izložbi, manifestacija i festivala prethodno navedenih (preko 30)

Štampana izdanja dnevnih ili nedeljnih novina:

Razgovor o retrospektivnoj izložbi Ljube Popovića u SANU sa autorskom Slavicom Batos, Pečat (intervju na 12 strana iz dva dela)

Najave ili objave sa izložbi: Politika, Novosti, Vreme, Story magazin…

Kritika na delu, 19.bijenale umetnsoti u Pančevu, 2020.

Gostovanja i prilozi:

NOVA S, jutarnji program, prilog

Prelistavanje, Studio B, dva puta;

Vesti Prva televizija, izveštaj o izložbe Tableau vivant

Srbija danas, RTS, izveštaj o izložbi Figuracije na papiru, Narodni muzej Užice

RTS, Jutarnji program

RTS, Kulturni centar

PINK, Jutarnji program sa Srđanom i Jovanom

STUDIO B, Beograde Dobro veče

RTS, Emisija Tako stoje stvari

STUDIO B, Emisija Skica

RTS 2, Emisija Sve boje života

NOVA S, Jutarnji program

TV HAPPY, Jutarnji program

TV HAPPY Telemaster  

RTV, Novosadska razglednica

RTV, informativni program

TV PRVA, emisija Eksploziv

RADIO BEOGEAD 2, Kulturni krugovi

Dokumetnarni film Mediala: Nekad i Sad, RTS 3

Dokumentarna serija „Žena o ženi – identiteti žene u savrenoj vizuelnoj umetnnosti“, režija, Botris Miljković, You tube

Brojni internet portali (Perstiž, RTS, Politika, Novosti, Blic, Elle…)

Art meetengs

ŽENE O ŽENAMA, u okviru projekta Rise of women in culture in the WB

BOA 2014, 2015, Pop Up prostor, Kulturni centar Beograda

NOA FEST 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Kulturni cenat Novi Sad

Artture kroz aktulen izložbe savremen vizuelne umetnsoti u Beogradu:

Programi galerija:

Kulturni centar Beogarda, Remont, U10, Cvijeta Zuzorić, Novembar, Nova galerija vizuelnih umetnosti

Humanitarne akcije

UMETNOST NA RADOST, galerija Stara kapetanija, Beograd,

USKRŠNJI APRIL U BEOGRADU, Beli dvor, Beograd

HUMANITARNA AUKCIJA ZA POMOĆ POPLAVLJENIM PODRUČJIMA, Kulturnin cenatar Beograda, BOA 2015

HUMANITARNA AUKCIJA ZA PORODICU GLUŠAC, Tribina mladih, KC Novi Sad

HUMANITARNA AUKCIJA ZA POPLAVLJENU BIBLIOTEKU U OBRENOVCU, KC Novi Sad, 2015.

English