Site Overlay

SPIRITUAL, izložba fotografija Natalije Miladinović i crtačkih intervencija Zdravka Jankovića, biblioteka grada Begrada, novembar 2018.

Izložbu fotografija Natalije Miladinović i crtačkih intervencija Zdravka Jankovića u galeriji „Atrijum“ Biblioteke grada Beograda, svečano je otvorila Biljana Jotić. Dok je Natalija fotografisala pokrete nagih tela u procesu oslobađanja duha, Zdravko je nastavio intervenišući crtežom na novonastalim fotografijama.

Autorka teksta u katalogu je Biljana Jotić:

Lepota umeća transformacije stanja materije u duh, tela u osećanje slobode…

Udahnimo duboko…dok dišemo, živimo! Taj trenutak udisaja izdvaja svakog pojedinca od spoljašnosti, koncentriše unutrašnjost, duhovnost u odnosu na materiju, različitost i jedinstvenost u odnosu na formalnost i kolektivnost. U tom prostoru nalazi se suština postojanja čoveka, njegova konstantna borba i težnja za spajanjem materije i duha u celinu bića. Izdahnemo li, ostaje materija, telo prepušteno spoljnim uticajima. Natalija Miladinović i Zdravko Janković su izložbu nazvali Spiritual jer žele da uvedu nas, posmatrače, u specifičnu umetničku atmosferu duhovno oslobođene intimnosti nagog ženskog tela.

Sve je počelo u ideji o istraživanju procesa transformacije tela u duhovnu slobodu, prilikom Natalijinog posmatranja kroz objektiv fotoaparata pokreta pojedinčanih modela koji nose eneregiju slobode i prenose različita stanja oslobađanja iste. U ovom trenutku pozvala bih se na reči Nikolaja Berđajeva: „Ličnost je subjekt, a ne objekt među objektima, i ona je ukorenjena u unutrašnjem planu, postojanja, to jeste u duhovnom svetu, u svetu slobode. Izložbu Spiritual vidim kao susret više ličnosti, umetničkih subjekata i procesa oslobađanja. Počinje u Natalijinoj ideji da zabeleži procese oslobođanja energije u zanosnom pokretu svakog modela pojedinčno, sledi proces umeća transformacije zabeleženih formi u kompozicije sa atmosferom intime iako su tela naga. Nastavlja se u Zdravkovim crtačkim intervencijama kojima simbolizuje borbu koja struji kroz telo i duh, grč koji odlazi poput magle. Sve se završava se u posmatračevom doživljaju.

Fascinantno je u koliko se oblika sloboda pojavila. Svaka fotografija je priča za sebe, kompozicija sastavljena od figuralnih formi koje se pojavljuju iz tmine, kao da su pokretne slike koreografskih figura neke predstave u kojoj svaki pokret simboliše unutrašnju priču, a celovitost je na kraju predstave. U ovom slučaju mogle bi se posmatrati kao predstave o životu, tableau vivant, životne energije koncentrisane u formi pokreta, umetčkom preobražaju usled Natalijinih idejnih prostornih i kompozicijskih obrada fotografskih beleški i Zdravkovog pažljivog simboličnog upotpunjavanja lepote pojavnosti ženskog tela. Izložbu Spriritual izdvaja beleženje neposrednosti spiritualnih susreta i njihovo umetničko oblikovanje. Sve vodi da su reči suvišne, doživljaj je potpun ako mu se prepustite.

Konstantnu lepota umetnosti nosi činjenica da ona ne umire sa nama, ostaje da živi i da se transformiše iz jednog oblika u drugi. Kao i duh, ne gubi na pojavi, samo je u pitanju pojavnost. Umetničku pojavnost Natalije Miladinović karakterijše višemedijsko izražavanje. Slikarstvu prilazi istražujući odnos sopstvenog pokreta prilikom kolorističkih nanosa i prostora platna. U skulpturi
odnos novih materijala i prostora. Njen istraživački karakter kroz objektiv fotoaparata i potreba zaduhovnom lepotom dostiže vrhunac u fotografskim kompozicijama. Zdravkova umetnička pojavnost najizrazitija je u crtežu, u kojme pažljivim sigurnim potezima kao da ne želi da naruši atmosferu izražava izrazit senzibilitet prema doživljaju izmenjenih stanja ljudskog uma i slabosti, a ukazujući na njih primetan je vapaj za bojim svetom. Kada se spoje ova dva nenametljiva umetnička senzibiliteta dobija životni horizont pun simbola koje izložba SPIRITUAL prikazuje i poziva posmatrača na sopstven i doživljaj.

 

English