Site Overlay

„Žene o ženama“, putujuća izložba

Ova izložba okuplja dvadeset ženskih vizuelnih umetnica iz regiona zapadnog Balkana, teritorija Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i severne Makedonije. Kroz neposrednu saradnju kustoskinja i umetnica podižemo svest o ženskom uglu posmatranja i reakcije na stvarnost, u sferi umetnosti. U direktnom kontaktu sa umetničkim procesima, živom kreativnom energijom, uloga nas kustoskinja je u procesu posmatranja, sakupljanja, hvatanja sadašnjosti i dokumentovanja. O tome svedoči izložba „Žena o ženi“, koja se dešava u stavrnom i u virtuelnom prostoru, fizičkoj i virtuelnoj stvarnosti.

Zašto žena? Jer samo žena zna šta i kako se oseća.

Zašto o ženi? Pošto je žena subjekat, a ne objekat.

Zašto umetnost? Jer je najbliža istini.

Zašto region? Zbog potrebe umrežavanja.

Zašto projekat? Da svedoči o sadašnjosti i prenese poruku.

Tema žena nije nova. Tokom istorije umetnosti, žene su bile i ostale neiscrpan motiv. Inspiracija ženom na specifičan način nosi antipode i počiva negde na liniji između graničnih osećanja prema njoj. Žena je živi organizam i najbolji svedok našeg postojanja. Vreme teče i misli se menjaju, samim tim i uloga žene u društvu. Ova izložba je posvećena temi žena, ali od strane žena. Postavlja pitanje iznutra ka spolja, o njenim unutrašnjim stanjima bića. Zbog toga je neposredna i konkretna, sirova tema koja se posmatraču otvara u direktnoj komunikaciji. To nije oblikovana nečija vizija već trenutak izražavanja ženskih emocija u samom procesu.

Ideju o izložbi pokrenula je svest o sve većem pristustvu žena u savremenoj umetnosti, što proističe iz potrebe za izrazom, aktivnim učešćem u savremenom stvaralaštvu, a ne kao predmet obožavanja ili mržnje, lepote ili ružnoće, požude ili straha, u težnji da utiče na novi kontekst reakcije na stvarnost. Fokusirajući se na gore navedeno, cilj izložbe je da  pruži uvid u ženske stvaralačke aspekte, da posvedoči i dokumentuje sadašnjost i aktivira pitanje u kojoj meri društvena stvarnost oblikuje ženski umetnički izraz i kako društvo utiče na žensko stvaralaštvo. Svedoci smo da je uvek bilo žena koje se pojavljuju kao pojedinke i ostavljaju neizbrisiv trag u istoriji i društvu, a ova izložba okuplja više njih i nosi poruku o sadašnjosti. 

Izložba „Žene o ženama“ deo je međunarodnog projekta sa više aktivnosti i istim ciljevima, a pokazujući direktnu vezu između umetnosti i društvene stvarnosti, projekat počinje od umetnosti jer je umetnost najbliža istini i najotvorenija za iskustvo i dalju komunikaciju. Izbor umetnica jasno ukazuje na kombinaciju različitih oblika umetničkog izražavanja, a iste osnove – odjek unutrašnjeg ženskog bića i potreba da se oslobodi snaga koju ona nosi u sebi, nešto kao umetnički oblikovani vrisak, misao iz koje se ideja rodila i formirala koncept.

U skladu sa savremenim trendovima i novim medijima, umetnici se izražavaju na jedinstven način u različitim medijima, od slike i crteža, preko fotografijaže i skulpture, skullptoralne instalacije, video zapisa do performansa. Heterogenost vizuelnog izraza neizbežna je pojava savremenog doba, kao i raznolikost medija u kojima ili sa kojima se izražava. Pored medija, različitost je takođe vidljiva u različitim pristupima ženskim identitetima u savremenoj umetnosti, od oblika i telesnosti, kroz apstrakciju, do feminističkih umetničkih praksi. Ova izložba na neki način daje odgovor na mapiranje identiteta žene u savremenoj vizuelnoj umetnosti.

Ova, prva od dve izložbe Žene o ženama uključuje unapred odabrane umetnice   koje svojim stvaralaštvom odgovaraju na temu, odnosno u čijem izrazu su selektorke prepozale savremeno identifikovanje sa ulogom i potrebama žene.  Za drugu izložbu odabir će se vršiti putem otvorenog poziva mladim umetnicama iz razloga beleženja potreba koju nosi mladost i primarni odnos prema izrazu u okvirima date teme. Pored teritorija Zapadnog Balkana uključiće i teritorije u okvirima Evropske unije.

 

Biljana Jotić, umetnička  direktorka i inicijatorka

Selektorke:

Biljana Jotić, Srbija

Sonja Švec Španjol, Hrvatska

Nela Glogorović, Crna Gora

Anamarija Stibij Šajn, Slovenija

Shquipe Mehmeti, Severna Makedonija

English