Site Overlay

WOMEN  ABOUT WOMEN,

Ova izložba okuplja dvadeset ženskih vizuelnih umetnica iz regiona zapadnog Balkana, teritorija Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i severne Makedonije. Kroz neposrednu saradnju kustoskinja i umetnica podižemo svest o ženskom uglu posmatranja i reakcije na stvarnost, u sferi umetnosti. U direktnom kontaktu sa umetničkim procesima, živom kreativnom energijom, uloga nas kustoskinja je u procesu posmatranja, sakupljanja, hvatanja sadašnjosti i dokumentovanja. O tome svedoči izložba „Žena o ženi“, koja se dešava u stavrnom i u virtuelnom prostoru, fizičkoj i virtuelnoj stvarnosti.

Zašto žena? Jer samo žena zna šta i kako se oseća.

Zašto o ženi? Pošto je žena subjekat, a ne objekat.

Zašto umetnost? Jer je najbliža istini.

Zašto region? Zbog potrebe umrežavanja.

Zašto projekat? Da svedoči o sadašnjosti i prenese poruku.

Tema žena nije nova. Tokom istorije umetnosti, žene su bile i ostale neiscrpan motiv. Inspiracija ženom na specifičan način nosi antipode i počiva negde na liniji između graničnih osećanja prema njoj. Žena je živi organizam i najbolji svedok našeg postojanja. Vreme teče i misli se menjaju, samim tim i uloga žene u društvu. Ova izložba je posvećena temi žena, ali od strane žena. Postavlja pitanje iznutra ka spolja, o njenim unutrašnjim stanjima bića. Zbog toga je neposredna i konkretna, sirova tema koja se posmatraču otvara u direktnoj komunikaciji. To nije oblikovana nečija vizija već trenutak izražavanja ženskih emocija u samom procesu.

Ideju o izložbi pokrenula je svest o sve većem pristustvu žena u savremenoj umetnosti, što proističe iz potrebe za izrazom, aktivnim učešćem u savremenom stvaralaštvu, a ne kao predmet obožavanja ili mržnje, lepote ili ružnoće, požude ili straha, u težnji da utiče na novi kontekst reakcije na stvarnost. Fokusirajući se na gore navedeno, cilj izložbe je da  pruži uvid u ženske stvaralačke aspekte, da posvedoči i dokumentuje sadašnjost i aktivira pitanje u kojoj meri društvena stvarnost oblikuje ženski umetnički izraz i kako društvo utiče na žensko stvaralaštvo. Svedoci smo da je uvek bilo žena koje se pojavljuju kao pojedinke i ostavljaju neizbrisiv trag u istoriji i društvu, a ova izložba okuplja više njih i nosi poruku o sadašnjosti. 

Izložba „Žene o ženama“ deo je međunarodnog projekta sa više aktivnosti i istim ciljevima, a pokazujući direktnu vezu između umetnosti i društvene stvarnosti, projekat počinje od umetnosti jer je umetnost najbliža istini i najotvorenija za iskustvo i dalju komunikaciju. Izbor umetnica jasno ukazuje na kombinaciju različitih oblika umetničkog izražavanja, a iste osnove – odjek unutrašnjeg ženskog bića i potreba da se oslobodi snaga koju ona nosi u sebi, nešto kao umetnički oblikovani vrisak, misao iz koje se ideja rodila i formirala koncept.

U skladu sa savremenim trendovima i novim medijima, umetnici se izražavaju na jedinstven način u različitim medijima, od slike i crteža, preko fotografijaže i skulpture, skullptoralne instalacije, video zapisa do performansa. Heterogenost vizuelnog izraza neizbežna je pojava savremenog doba, kao i raznolikost medija u kojima ili sa kojima se izražava. Pored medija, različitost je takođe vidljiva u različitim pristupima ženskim identitetima u savremenoj umetnosti, od oblika i telesnosti, kroz apstrakciju, do feminističkih umetničkih praksi. Ova izložba na neki način daje odgovor na mapiranje identiteta žene u savremenoj vizuelnoj umetnosti.

Ova, prva od dve izložbe Žene o ženama uključuje unapred odabrane umetnice   koje svojim stvaralaštvom odgovaraju na temu, odnosno u čijem izrazu su selektorke prepozale savremeno identifikovanje sa ulogom i potrebama žene.  Za drugu izložbu odabir će se vršiti putem otvorenog poziva mladim umetnicama iz razloga beleženja potreba koju nosi mladost i primarni odnos prema izrazu u okvirima date teme. Pored teritorija Zapadnog Balkana uključiće i teritorije u okvirima Evropske unije.

                  Biljana Jotić, umetnička direktorka i inicijatorka

Selektorke:

Biljana Jotić, Srbija

Sonja Švec Španjol, Hrvatska

Nela Glogorović, Crna Gora

Anamarija Stibij Šajn, Slovenija

Shquipe Mehmeti, Severna Makedonija

Fotografije sa izložbe pogledajte OVDE

ZAPISI NA PAPIRU – crteži, studije i skice Igora Vasiljeva

FRAGMENTACIJE, samostalna izložba Mine Radović

TABLEAU VIVANT, autorska grupna izložba, UK Parobrod, Beograd, 2017 

UMETNOST NA PAPIRU, autorska grupna izložba, FLU Kosovska Mitrovica, 2017

Pusti video zapis

IDENTIFIKACIJE, auorska samostalna izložba, galerija savremene umetnosti, Narodni muzej Smederevska Palanka

POKRENUTI PROSTORI, samostalna izložba Vanje Vulin Ivošević, galerija opštine

IMAGINACIJE NA PAPIRU, autorska grupna izložba, Kulturni centar Inđija, Kuća Vojnovića

FIGURACIJE NA PAPIRU, Narodni muzej Užice

NARACIJE NA PAPIRU, autorska grupna izložba, Narodni muzej Smederevska Palanka, galerija Savremene umetnosti, 2017

SAVREMENE KONOTACIJE, autorska grupna izložba, umetnička galerija Stara Kapetanija, Beograd, 2017

DETALj KAO REČ, autorska grupna izložba, SKC Novi Beograd

English