Site Overlay

Uspon žene u kulturi

Zamislite koju energiju jedna žena  nosi u sebi i šta sve može da se učini u sinergiji više žena na jednom mestu. Jedan deo odgovora na to pitanje nudimo kroz projekat „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“. Da bismo došli do zajedničkog cilja, isticanja uloge žene u kreiranju stvarnosti kroz umetnost, kulturu i ostale društvene sfere, mi žene, umetnice, vaninstitucionalne kustoskinje, eksperti u polju digitalnog marketinga, istraživanja, kulturne diplomatije, autorskih prava i feminističkih kretanja okupile smo se oko različitih aktivnosti.

Savremeno doba je doba različitosti na koje umetnost odgovora diverzitetom u izrazu i medijima. Ključno je razumevanje i prihvatanje. Umetnost spaja, što će u vizuelnom smislu biti predstavljeno kroz dve izložbe „Žena o ženi“, kako u realnom tako i u virtuelnom prostoru i dokumentarnom serijalu. Zajedničkim delovanjem kustoskinja i umetnica težimo da podstaknemo saradnju i podignemo svest o ženskom uglu posmatranja i reagovanja na stvarnost.

Kako je projekat zamišljen kao proces, baš kao što je i suština stvaralaštva u procesu iz koga se rađa vidljiva slika stvarnosti, tako je i fokus na aktivnostima predviđenim u projektu da istražuju, edukuju, razgovaraju, sarađuju, druže se, kao i da se prilagode savremenim digitalnim tehnologijama kroz VR tehnologije. Svesni neophodnosti za mladalačkom energijom i u želji da je podstaknemo razvili smo Rezidencijalni program koji će da okupi 30 mladih umetnica sa teritorija Zapadnog Balkana i Evrope, kao i da ih podstakne na dalju saradnju i razmenu. Umrežavanjem kustoskinja podjednako iz vaninstitucionalnog i institucionalnog sektora, otvaramo polje za povezivanje i podsticanje budućihh projekata sa sličnom temom.  Širu vidljivost sadržaja kojima se bavimo, identitetom žene u savremenoj umetnosti, kulturi i društvu, nudimo preko sajta, snimanja i emitovanja dokumentarnog serijala, kao krajnje publikacije.

Veliki feministički doprinos celini projekta pruža partner lider Udruženje Fenomena, koje je već četrnaest godina aktivno u oblasti unapređenja ljudskih prava, odnosno ravnopravnosti polova, poboljšanja položaja žena u Srbiji. Kako je projekat zasnovan na delovanju i saradnji nevladinih organizacija u kulturi, pored Fenomene, tu su udruženja BeoArt Contemporary, Spes, Sensus, Udruga Prizma i Lokrajeva galerija koji projektu pružaju umetničku stranu, a neki su fokusirani na mlade generacije.

Dakle, projekat je zasnovan na 95-procentnom učešću žena u kulturi, njihovim okupljanjem i spajanjem, sa ciljem podizanja svesti o ulozi žene u kulturi na Zapadnom Balkanu. Aktivnosti projekta su pored niza predavanja, radionica edukativnog karaktera i panela sa fokusom na stvaralaštvo i ulogu vanninstitucionalnog sektora u kulturi, dve izložbe u stvarnom i virtuelnom prostoru, istraživanje, dokumentarni serijal, osnivanje mreže kustoskinja i publikacija koja će obuhvatiti sve aktivnosti na jednom mestu.  Za identitet izabrali smo pojam LJUBAV koja uključuje i povezuje sve navedene aspekte.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

English