Site Overlay

DISKURZIVNE TAČKE PROJEKTA

O PROJEKTU I PROBLEMIMA KOJIMA SE BAVI, Biljana Jotić, istoričarka umetnosti i kustoskinja

Inicijatorka i umetnička direktorka projekta –

Internacionalni projekat „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“ je dvogodišnji pojekat koji okuplja različite eksperte u kulturnoj sferi društvene stvarnosti sa fokusom na ženski rod. Kreće iz umetnosti i stvaralačkog aspekta i govori o rodnoj ravnopravnosti, položaju i prisustvu žene u umetničkoj, kulturnoj i društvenoj stvarnosti. U težnji ka podizanjem kriterijuma u prisustvu savremenog stvaralaštva problematizuje više pitanja:

diverziteta i heterogenosti kao sastavanog dela savremenog doba,

– povezivanja institucionalnih i vaninstitucionalnih kustoskih praksi,

standarda umetničkih izložbi i učešća umatnica/ka u kustoskim praksama,

solidarnosti i zajedničkog ugla posmatranja – bliskog odnosa kustoskinja i umetnica,

VR tehnologijalma, novim oblicima kustoskih praksi i pitanjima globalne vidljivosti

umrežavanje i razmenu, u smislu širenja konteskta posmatranja

mladih – iz razloga posmatranja nove mladalačke energije koja je aktivna u 21.veku i nudi nove odgovore

Sa stanovišta umetničke vrednosti, želeli bismo da naglasimo da je konceptualno ovaj projekat zasnovan na ideji žene kao subjekta u procesu stvaranja i objekta u procesu posmatranja. Fokus je na sadašnjem trenutku i svedoči o unutrašnjem ženskom biću i odnosu pojedinačnog prema koletivnom i obrnuto. U bliskoj saradnji između umetnica i kustoskinja je specifičnost vidljiva u uglu posmatranja i prenošenja poruke. Pokretačka tačka je sardanja i umrežavanje u regionu i šire.

U dijalogu sa generacijama 21.veka ovaj projekat će pokušati da prikaže kako žena oblikuje savremenu balkansku kulturnu stvarnsot i kako ona oblikuje ženu. Kroz različite oblike stvaralačkog identiteta žene , u ličnim izrazima, tehnikama i medijima, projekat teži da da obuhvati i odrazi najizazovnija i otvorena pitatanja diverziteta našeg vremena i poveže kroz umetnost. Računamo da će nam ovo pružiti sveobuhvatan umetnički pregled savremene stvarnosti i položaja žena u umetnosti u regionu. Veliku pažnju usmeravamo dostupnosti u udaljenim i „zbačenim“ terotorijama.

Što se tiče rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena , naše glavne ciljne grupe su uemtnice sa fokusom na mlađe generacije, a uključuje kustoskinje i različute ekspertkinje u sferi kulture. Trenutna procena je da će tokom projekta oko 90% ljudi koji su uključeni u implementaciju projekta biti žene. Partner lider je rodno zasnovana organizacijai na taj način ćemo dodatno osigurati da rodna ravnopravnost bude sastavni deo svih aspekata ovog projekta. Želeli bismo da podvučemo da su naša glavna ciljan grupa aktivne vizuelne umetnice, sa fokusom na mlađe generacije, jer pratimo stvaralaštvo 21.veka i da ćemo se pozabaviti problemima mladih i njihovim potrebama.

Realizacijom generalnih aktivnosti projekta težimo da mapiramo i dokumentujemo naše odogovor na postavljena pitanja. To su: PUTUJUĆA IZLOŽBA (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Severna Makedonija, kao i VR-u, Virtuelnoj realnosti) za koju su selektorke unapred odabrale umetnice sa prepoznatljivim i različitim identitetima žene u vizuelnoj umetnosti. REZIDENCIJALNI PROGRAM. U Zadru će okupiti novu, mladalačku energiju, putem otvorenog poziva, a radovi koji nastanu u toku njega predstavljaće novu izložbu u postavci u Strazburu ili Briselu i VR-u, Virtuelnoj relnosti. VR tehnologije uključuju nove oblike kustoskih praksi i globalnu vidljivost. ISTRAŽIVANJE se bavi pitanjima društvenog diverziziteta i identiteima žene u savremenoj vizuelnoj umetnosti i uključuje institucionalne i vaninstitucionalne kustoske prakse. DOKUMENTARNA SERIJA dokumentuje miaone i stvaralačke procese umetnica i kustoskinja. NFC je mreža kustoskinja temtski organizovanih oko pojma žene u umetnosti, a pored navedenog integralni deo projekta su studijske posete, kao i brojna korisna predavanja i radionice.

Ceo projekat je sufinansiran sredstvima IPA fondova Evropske unije, zatim sredstvima Ministarstavava kulture i Gradskim sekretajatima sa teritorija sa kojih su partnerske organizacije:

FENOMENA, partner lider, Srbija

BEOART CONTEMPORARY, Srbija

NVO SPES, Srbija

UDRUGA PRIZMA, Srbija

LOKARJEVA GALERIJA, Srbija

SENSUS, Severna Makedonija

Za sve informacije pratite nas na:

WEB adresi: riseofwomen.net

i

društvenim mrežama: riseofwomen.balkan

Ključne reči projekta su:

Umrežavanje, osnaživanje, diverzitet, identiteti žene u kulturi, okupljanje, razmena

Biljana Jotić, inicijatorka i umetnička direktorka

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

English