Site Overlay

O PROJEKTU I PROBLEMIMA KOJIMA SE BAVI

– Biljana Jotić, istoričarka umetnosti i kustoskinja –
– Inicijatorka i umetnička direktorka projekta –

Međunarodni projekat „Uspon žene u kulturi na Zapadnom Balkanu“ je dvogodišnji projekat koji okuplja različite eksperte u kulturnoj sferi društvene stvarnosti sa fokusom na ženski rod. Kreće iz umetnosti i stvaralačkog aspekta i govori o rodnoj ravnopravnosti, položaju i prisustvu žene u umetničkoj, kulturnoj i društvenoj stvarnosti. U težnji ka podizanjem kriterijuma u prisustvu savremenog stvaralaštva problematizuje više pitanja:

 • žene kao subjekta i objekta posmatranja i kreiranja stvarnosti – ženski identitet u stvaralaštvu,
 • raznolikosti i heterogenosti savremenih umetničkih dela,
 • povezivanja institucionalnih i vaninstitucionalnih kustoskih praksi,
 • standarda umetničkih izložbi i učešće zanatlija u kustoskoj praksi,
 • solidarnosti i ženskog ugla u umetnosti i kulturi
 • VR tehnologija, novi oblici kustoske prakse i negovanje globalne vidljivosti
 • Umrežavanja i prekogranične saradnje, u smislu šireg konteksta pogleda
 • mobilnosti umetnica i nezavisnih stručnjaka u kulturi
 • jačanja kapaciteta organizacija i pojedinaca
 • obrazovananja – autorska prava, digitalni marketing, rodna ravnopravnost, kulturna diplomatija
 • mapiranja problema i ženskih identiteta 21. veka       

Sa stanovišta umetničke vrednosti, želeli bismo da naglasimo da je konceptualno ovaj projekat zasnovan na ideji žene kao subjekta u procesu stvaranja i objekta u procesu posmatranja. Fokus je na sadašnjem trenutku i svedoči o unutrašnjem ženskom biću i odnosu pojedinačnog prema koletivnom i obrnuto. U bliskoj saradnji između umetnica i kustoskinja je specifičnost vidliv u uglu posmatranja i prenošenja poruke. Pokretačka tačka je saradanja i umrežavanje u regionu i šire.

U dijalogu sa generacijama 21.veka ovaj projekat će pokušati da prikaže kako žena oblikuje savremenu balkansku kulturnu stvarnsot i kako ona oblikuje ženu. Kroz različite oblike stvaralačkog identiteta žene , u ličnim izrazima, tehnikama i medijima, projekat teži da da obuhvati i odrazi najizazovnija i otvorena pitatanja diverziteta našeg vremena i poveže kroz umetnost. Računamo da će nam oo pružiti sveobuhvatan umetnički pregled savremene stvarnosti i položaja žena u umetnosti u regionu.

Što se tiče rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena , naše glavne ciljne grupe su umetnice sa fokusom na mlađe generacije, a uključuje kustoskinje i različute ekspertkinje u sferi kulture. Trenutna procena je da će tokom projekta oko 90% ljudi koji su uključeni u implementaciju projekta biti žene. Partner lider je rodno zasnovana organizacijai na taj način ćemo dodatno osigurati da rodna ravnopravnost bude sastavni deo svih aspekata ovog projekta. Želeli bismo da podvučemo da su naša glavna ciljan grupa aktivne vizuelne umetnice, sa fokusom na mlađe generacije, jer pratimo stvaralaštvo 21.veka i da ćemo se pozabaviti problemima mladih i njihovim potrebama.

Realizacijom generalnih aktivnosti projekta težimo da mapiramo i dokumentujemo naše odogovor na postavljena pitanja. To su: PUTUJUĆA IZLOŽBA (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Severna Makedonija, u prostoriam fizičke i virtuelne realnosti, za koju su selektorke unapred odabrale umetnice sa prepoznatljivim i različitim identitetima žene u vizuelnoj umetnosti. REZIDENCIJALNI PROGRAM. U Zadru će okupiti novu, mladalačku energiju, putem otvorenog poziva, a radovi koji nastanu u toku njega predstavljaće novu izložbu sa postavkom u Strazburu, zgradi Saveta Evrope. VR tehnologije uključuju nove oblike kustoskih praksi i globalnu vidljivost. ISTRAŽIVANjE se bavi pitanjima društvenog diverziziteta i identiteima žene u savremenoj vizuelnoj umetnosti i uključuje institucionalne i vaninstitucionalne kustoske prakse, mapirajući ih. DOKUMENTARNA SERIJA dokumentuje misaone i stvaralačke procese umetnica i kustoskinja. NFC je mreža kustoskinja temtski organizovanih oko pojma žene u umetnosti. Pored navedenog integralni deo projekta su brojna korisna predavanja i radionice, kao i studijske posete.

Projekat je ko-finansiran IPA fondovima Evropske Unije i izabran je kao jedan od 13 projekata na pozivu Call for Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans 2019.

Partenrske organizacije:
FENOMENA, partner lider, Srbija
BEOART CONTEMPORARY, Srbija
NVO SPES, Crna Gora
UDRUGA PRIZMA, Hrtvatska
LOKARJEVA GALERIJA, Slovenija
SENSUS, Severna Makedonija

Za sve informacije pratite nas na:
Web: https://www.riseofwomen.net/
Društvenim mrežama: riseofwomen.balkan
You tube kanalu: Rise of women

Ključne reči projekta su:
Rodna ravnopravnost, mobilnost, jačanje kapaciteta pojedinaca i organizacija, umrežavanje, prekogranična saradnja, različitost, identiteti žene u kulturi

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

English